Υδρόφωνο

μια τεχνολογία μικροφώνου (Microphone) που έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή ηχητικών κυμάτων που ταξιδεύουν μέσω υγρών. Τα υδρόφωνα, όπως τα μικρόφωνα επαφής, χρησιμοποιούν πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους για να προκαλέσουν ηλεκτρικό σήμα. Οι…

Continue ReadingΥδρόφωνο