Φάση

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να προστεθούν μαζί ή και να αφαιρεθούν το ένα από το άλλο. Όταν τα ηχητικά κύματα προστίθενται, περιγράφονται ως «σε φάση» μεταξύ τους. Όταν τα ηχητικά…

Continue Reading Φάση

Φασματογράφημα

Ένας τρόπος απεικόνισης ήχων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες που συνθέτουν τον ήχο. Ο οριζόντιος άξονας του φασματογράμματος εμφανίζει το χρόνο (όσο πιο δεξιά τόσο πιο μακριά στο…

Continue Reading Φασματογράφημα

Φίλτρο

Ένα φίλτρο αλλάζει τη σύνθεση συχνότητας ενός ήχου κάνοντας τα μέρη του πιο αδύναμα. Τα φίλτρα σάς επιτρέπουν να εστιάζετε σε μέρη ενός ήχου που σας ενδιαφέρουν, ή να αφαιρείτε…

Continue Reading Φίλτρο

Φίλτρο αποκοπής ζώνης

Ένα φίλτρο αποκοπής ζώνης αφαιρεί μια (μικρή) περιοχή συχνοτήτων που περιβάλλει μια κεντρική συχνότητα. Το φίλτρο αποκοπής ζώνης δεν θα αφήσει μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα…

Continue Reading Φίλτρο αποκοπής ζώνης

Φίλτρο διέλευσης ζώνης

Ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης επιτρέπει μόνο μια (μικρή) περιοχή συχνοτήτων που περιβάλλει μια κεντρική συχνότητα. Το Band-Pass Filter επιτρέπει μόνο μια ζώνη συχνοτήτων ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα για να…

Continue Reading Φίλτρο διέλευσης ζώνης

Φίλτρο υψηλής διέλευσης

Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης επιτρέπει στις υψηλές συχνότητες να περνούν και να αφαιρούντε οι χαμηλές. Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης (High Pass) επιτρέπει τη διέλευση όλων των συχνοτήτων υψηλότερων από το…

Continue Reading Φίλτρο υψηλής διέλευσης

Φίλτρο χαμηλής διέλευσης

Ένα φίλτρο χαμηλής διέλευσης επιτρέπει στους τόνους των μπάσων να περνούν (τις χαμηλές συχνότητες) και αφαιρεί τα πρίμα (υψηλές συχνότητες). Ο διαχωρισμός μεταξύ χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων ονομάζεται συχνότητα αποκοπής.…

Continue Reading Φίλτρο χαμηλής διέλευσης

Φλάντζα

Ένα εφέ που χρησιμοποιεί πολύ μικρές καθυστερήσεις Delays (σε ms) για να δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα ακύρωσης όταν ένα καθυστερημένο αντίγραφο ενός ήχου προστίθεται στην αρχική ροή ήχου. Βλέπε Φάση Phase.…

Continue Reading Φλάντζα

Φόρμα

Το σχήμα και η δομή ενός ή πολλών ομάδων ήχων. Η φόρμα μπορεί να αναφέρεται στο σχήμα και τη δομή των μεμονωμένων ήχων ή ενός ολόκληρου κομματιού. Είναι ένας όρος…

Continue Reading Φόρμα

Φουτουριστές

Μια ομάδα καλλιτεχνών, συγγραφέων και μουσικών που ένιωθαν ότι η παραδοσιακή μουσική ήταν ξεπερασμένη. Ήθελαν ένα νέο στυλ μουσικής για τη νέα τεχνολογική εποχή στην οποία ζούσαν στις αρχές του…

Continue Reading Φουτουριστές