Φάση

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να προστεθούν μαζί ή και να αφαιρεθούν το ένα από το άλλο. Όταν τα ηχητικά κύματα προστίθενται, περιγράφονται ως «σε φάση» μεταξύ τους. Όταν τα ηχητικά…

Continue ReadingΦάση

Φασματογράφημα

Ένας τρόπος απεικόνισης ήχων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες που συνθέτουν τον ήχο. Ο οριζόντιος άξονας του φασματογράμματος εμφανίζει το χρόνο (όσο πιο δεξιά τόσο πιο μακριά στο…

Continue ReadingΦασματογράφημα