Χαρτογράφηση

Αυτός ο όρος αναφέρεται στη σύνδεση μεταβλητών. Για παράδειγμα, η σύνδεση μιας διεπαφής (Interface)  ελέγχου MIDI με τον έλεγχο παραμέτρων εντός του προγράμματος. Ή στη σύνθεση, η σύνδεση της ταχύτητας…

Continue ReadingΧαρτογράφηση

Χειρονομία

Η χειρονομία είναι μια ενεργειακή τροχιά (διαδρομή), που κινείται από το ένα σημείο στο άλλο. Πάντα κινείται προς τα εμπρός και δίνει την εντύπωση ότι περνά ο χρόνος (το αντίθετο…

Continue ReadingΧειρονομία

Χορωδία

Η χρήση πολλαπλών στρωμάτων ενός ή περισσότερων ήχων, συχνά με τη χρήση πολύ μικρών καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα δίνει την εντύπωση αντιγραφής του αρχικού ήχου, σαν μια “χορωδία” που αποτελείται από…

Continue ReadingΧορωδία

Χρονοκαθυστέρηση

Μια διαδικασία κατά την οποία ένα δοσμένο σήμα εισόδου μετατρέπεται σε βρόχο (λούπα) και επαναλαμβάνεται, αλλά με κάποια χρονική καθυστέρηση μεταξύ του αρχικού ήχου και του επαναλαμβανόμενου ήχου. Αυτό μπορεί…

Continue ReadingΧρονοκαθυστέρηση

Χρόνος-τέντωμα

Ένας χειρισμός στον οποίο μεταβάλλεται η διάρκεια ενός ήχου. Το τέντωμα του χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τους ήχους μεγαλύτερους ή μικρότερους σε διάρκεια. Το χρονικό διάστημα μπορεί…

Continue ReadingΧρόνος-τέντωμα

Χωροθέτηση ήχου στο στερεοφωνικό πεδίο

Η τοποθέτηση ήχων αριστερά και δεξιά μεταξύ ενός στερεοφωνικού ζεύγους ηχείων. Οι ήχοι μπορούν να τοποθετηθούν προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να δώσουν την εντύπωση του χώρου,…

Continue ReadingΧωροθέτηση ήχου στο στερεοφωνικό πεδίο