Χρονοκαθυστέρηση

Μια διαδικασία κατά την οποία ένα δοσμένο σήμα εισόδου μετατρέπεται σε βρόχο (λούπα) και επαναλαμβάνεται, αλλά με κάποια χρονική καθυστέρηση μεταξύ του αρχικού ήχου και του επαναλαμβανόμενου ήχου. Αυτό μπορεί…

Continue ReadingΧρονοκαθυστέρηση

Χρόνος-τέντωμα

Ένας χειρισμός στον οποίο μεταβάλλεται η διάρκεια ενός ήχου. Το τέντωμα του χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τους ήχους μεγαλύτερους ή μικρότερους σε διάρκεια. Το χρονικό διάστημα μπορεί…

Continue ReadingΧρόνος-τέντωμα