När en användare har utsetts till gruppledare får de tillgång till EARS 2 COURSES administrationskapacitet. Detta ger gruppledaren möjlighet att köra rapporter och kommunicera med användarna i deras grupp.

Åtkomst till gruppadministration

Gruppledare har åtkomst till gruppadministrationsfunktioner när de loggar in på sitt konto. Vid inloggning ser gruppledaren en EARS 2 COURSES meny med följande tillgängliga undermenyer:

Grupp / Klassrumsadministration

I menyn Gruppadministration kan gruppledaren göra  följande:

 • Visa gruppanvändare
 • Maila gruppanvändare
 • Exportera gruppdata
 • Lägg till nya medlemmar till gruppen / klassrummet

Visa grupp / Klassrumsanvändare

Geno matt klicka på Lista användare från grupp / klassrumsdministrationsmenyn kan gruppledaren visa information för alla de hanterar. Den här sidan innehåller följande fält:

 • Användarnamn
 • Namn
 • Epost
 • Åtgärder (Rapportera)

E-postgrupp / Klassrumsmedlemmar

Gruppledare har möjlighet att  skicka e-post till alla I en grupp som de hanterar. För att göra detta:

 1. Navigera till EARS 2 COURSES > GRUPPDMINISTRATION
 2. Klicka på Lista Användare
 3. Klicka på knappen E-post ovanför användartabellen
 4. Ange ett e-postämne
 5. Skriv ett e-postmeddelande
 6. Klicka på skicka

Exportera grupp- / Klassrumsdata

Det finns två rapporter som kan exportera till .csv -format genom at navigera till EARS 2 COURSES > GRUPPADMINISTRATION

 • Kursdata (genom att klicka på länken Exportera framsteg) visar alla användares kursframsteg, vilken lektion de för närvarande är på och om kursen har markerats som frdig.
 • Quizdata (genom att klicka på länken Exportera Resultat)visar alla användares frågesportsresultat, när frågesporten togs, och om frågesporten lyckades.