Manipulerade ljud

I detta projekt kommer du att: Introduceras till den revolution som inträffade i ljud, underlättas av inspelning. Börja tänka på ljud på egen hand, separerade från objektet som orsakar dem.…

Fortsätt läsaManipulerade ljud

Verkliga ljud

Ljud finns runt omkring oss. Verkliga ljud är de ljud som vi ofta inte tror att uppmärksamma - till exempel ljudet av fåglar i en skog, eller visselpipa av vinden.…

Fortsätt läsaVerkliga ljud