Komplexa ljudvågor

Komplexa ljudvågor

De flesta föremål vibrerar på ett mer komplext sätt än en enkel fram och tillbaka rörelse. Ju mer komplexa vibrationer, desto mer komplexa ljudvågor.

Aktivera flash för att kunna se den här flashfilmen

Enkla ljudvågor kan adderas till varandra. När detta händer visas mer komplexa och intressanta ljudvågsmönster.

Kombinera ljud

Alla ljud kan läggas samman, och egenskaperna hos de initiala ljuden överförs ofta till det slutliga komplexa ljudet. Tre vanliga kategorier av ljud som utforskas i Generating Sounds, är noiseimpulse click och pitchljud. generated sound types Pitchade ljud är regelbundna, medan brusljud är oregelbundna och impulser är mycket korta. Dessa tre ljudtyper kan betraktas som extrema typer av genererat ljud. Många andra ljud existerar mellan dessa extremer som en blandning av alla tre ljudtyper. Att blanda dessa tre ytterligheter ger oss ett obegränsat utbud av hybrider och komplexa ljud.

Extra

Olika typer av enkla ljudvågor (och vad som gör dem olika) utforskas i Generating Sounds.

Om du känner dig helt vilse kan det vara en bra idé att friska upp minnet med hjälp Basic Soundwaves.

Fakta

Vi kan se skillnaden mellan brusiga och tonala ljud genom att skapa ett sonogram för varje typ och jämföra dem.

Bild av ett brusljud

wnoise

Ett brusljud

Bild av ett tonalt ljud

SineWave

Ett tonalt ljud

Ju mer komplext ett ljud blir, så blir också visualiseringen av ett ljud.

Kombinera vågformer

När vi kombinerar tonala ljud med brus, blir ljuden mer komplexa. Följande ljud skapades av en blandning av brus och en sinuston.

Ett hybridljud

Detta ljud skapades genom att kombinera en sinuston med vitt brus. Det resulterande ljudet behåller tonhöjden av den ursprungliga sinustonen, men har färgats med ljudegenskaper från det vita bruset.

WnoiseVCDsine

Kan du höra skillnaden och likheterna mellan de ursprungliga ljuden (ovan) och det slutliga utgångsljudet?

Utöver grundläggande ljudtyper

Objekt som vibrerar på ett mer ordnat sätt producerar ljud som vi beskriver som tonala. Detta beror på att de ljud som produceras innehåller en större fokuserad ljudvågenergi, med frekvenser koncentrerade till smala band. Dessa koncentrationer av ljudvågsenergi kallas deltoner.

Deltoner på en gitarr

GuitarSpectrogram

Här kan du se de många deltonerna (horisontella linjer) som utgör gitarrljudet. Gitarrsträngen i sig är mycket smal, och denna smala storlek gör att vibrationsenergin förblir mycket fokuserad. När strängen vibrerar kan den bara göra det på ett antal sätt. Bilden nedan visar några av de olika vibrationshastigheterna som uppstår när strängen plockas.

Harmonic_partials_on_strings Var och en av dessa olika vibrationsvågor relaterar till deltoner som du kan se i gitarrljudets sonogram (ovan).

Den kombinerade vågformen

Alla vibrationer inträffar samtidigt när strängen slås an, och de interagerar med varandra för att skapa ett komplext vågformmönster.

GuitarD2waveform Förhållandet mellan deltonerna i ett tonalt ljud kan också påverka den typ av ljud som vi hör.

Fakta

Om deltonerna som skapar ett ljud är relaterade till varandra med heltal, kan vi beskriva ljudet som harmoniskt.

Gitarrljudet är ett exempel på ett harmoniskt ljud.

Du kan se i sonogrammet (ovan) att alla deltoner är jämnt och regelbundet fördelade.

Där deltonerna inte är jämnt fördelade, beskriver vi ljudet som inharmoniskt.

Klockor utgör ett inharmoniskt ljud. Inharmoniska ljud har ändå en tonhöjd, men fördelningen mellan deltonerna är inte jämn som på ett tonalt ljud.

Extra

Mer information om moduleringsverktyg och deras olika användningsområden kan hittas genom att besöka modulation.