Noise and Glitch/Noise och Glitch

Människor delar normalt in ljud i brus (oönskat ljud) och musik. Men, noisemusik tar dessa avvisade ljud och använder dem medvetet.

Var kom det här ifrån?

1913 skrev Luigi Russolo sin ’Art of Noises’ med argumenten:

”Vi måste bryta ut ur denna smala cirkel av rena musikaliska ljud och erövra den oändliga variationen av oljudljud.”

Han ville att kompositörer skulle kunna använda alla ljud och att inse att alla ljud kan vara vackra (till och med bullriga).

Världen omkring oss blir bullriare och stökigare med fler bilar, fler flygplan, mer maskiner, mer teknik; så växer behovet av en musik som speglar och utforskar denna värld.

Se även: New Ideas in Sound.

Vad innebär Noisemusik?

Bullerljud är rebelliska, dramatiska och påverkar oss starkt. Att omfamna oljudljud låter kompositörer uttrycka sig med stor energi och i stor frihet.

Noisemusik utmanar skillnaden mellan musikaliska och icke-musikaliska ljud. Det kräver att oljudljud (den mest opopulära och oönskade typen av ljud) omfamnas som giltiga, intressanta och vackra.

Noisemusik är ibland väldigt STARK, men kan också vara tyst och mild.

Kompositionsverktyg

Noisemusik använder sig ofta av:

  • Brusljud
  • Glitchljud
  • Feedback

Vem gör Noisemusik?

Nedan är några enskilda (eller grupper) som gör Noisemusik:

Merzbow

Merzbow är en japansk noiseartist som har släppt över 350 inspelningar. Han använder distorsion, feedback för att utveckla ljud som ursprungligen kommer från maskiner, synteser och hemmagjorda ljudinstrument. Hans musik är medvetet HÖG och hård.

Merzbow and the Dirty Electronics Ensemble

Det här är en inspelning av en föreställning gjord av den japanska noiseartisten, Merzbow och Dirty Electronics Ensemble. Musikerna använder feedback, väsande och sprakande ljud för att skapa en mycket rik och tät textur.

Dushume

Dushume är en blomstrande experimentell noiseartist / musiker från Leicester, med intressen att smälta Asian underground med Elektroakustisk musik. Han njuter av att arbeta med det fysiska i noise, både genom hur det låter och det direkta sättet han kan knyta an till ljuden. Han arbetar med lager och skär i ljud för att redigera levande improvisationer till kompositioner.

Find out more in the Composer Case Study – Dushume