Drone Musik

Dronemusik är skapad av långa, ihållande toner som adderas eller subtraheras över tid.

Lyssna till dessa ljud:

Säckpipor

Listen beyond the drums, can you hear the constant low tone of the bagpipes?

Lyssna bortom trummorna, kan du höra den konstant låga tonen från säckpiporna?

 

Didgeridoo

Kan du höra den oavbrutna tonen som det improviseras runt?

 

Vevlira

Bakom de asta tonerna är en konstant ton.

 

Sarod

Detta är ett indiskt instrument. Precis som med säckpipor, försök att lyssna bortom de höga ljuden och höra den ständigt underliggande tonen i bakgrunden.

 

Kan du upptäcka likheterna mellan dessa ljud?

Vad har de alla gemensamt?

Drones i musik

Drones finns i olika typer av musik från hela världen. De är uthållande eller upprepade toner, som ringer ut under längre tid.

De kan utvecklas långsamt och skapa rika och komplexa strukturer.

Drones finns i aboriginal musik, indisk musik, japansk Gagaku och till och med västerländsk musik.

Kända exempel på droneinstrument är säckpipor och didgeridoo.

Fakta

I Kanada firar de Dronemusiken med en hel dag tillägnad den! ‘Drone Day’.

(Deras webbplats innehåller också ett stort urval av länkar till examples of Drone Music).

Funktion i musik

Drones fungerar ofta som en stark grund som andra ljud kan byggas på och läggas till.

De tillhandahåller en fast referenspunkt som andra ljud kan relatera till, utan att behöva upprätthålla en definierad tonal struktur.

Detta ger musiker och kompositörer flexibilitet och frihet att improvisera och spela med över dronen.

Drones och elektronisk musik

Electroniska instrument och oscillators  är droneskapande maskiner. Tonhöjderna som de skapar är perfekta för att göra dronemusik.

I takt med att synthesisers  och elektronik blev mer tillgängliga på 1970-talet började en hel våg av kompositörer skapa dronemusik från elektroniska ljud.

Dessa stycken använde uthållna elektroniska toner som samverkade och kompletterade varandra. Dessa ljud skulle modulate varandra och skapa complex soundwave interactions.

Mnemonics III (utdrag)

av Pauline Oliveros

Skapa drones

Vi vet att drones kan skapas med hjälp av vissa instrument som oscillatorer och elektroniska instrument, men drones kan också skapas genom att redigera ljudfiler.

Om vi använder time-stretch för att verkligen dra ut ett ljud, förlorar det sin envelope  och börjar förvandlas till ett ”droneliknande” ljud.

Ju mer vi sträcker ut ljudet, desto mer ’droneliknande’ blir det.

Genom att sträcka ut olika korta ljud kan vi skapa en rad dronetexturer som kan kombineras för att skapa en drone.

Filtering, delay and reverberation can also be used to sculpt and modify the qualities of these sounds, blending them together.

Filtrering, delay och reverb kan också användas för att skulptera och ändra egenskaperna hos dessa ljud, få dem att smälta samman.

Kompositionstips

Använd följande transformationer för att göra och redigera drones: