Energi och flöde

Energi ligger bakom varje ljud, det är orsaken till ljudvågsvibrationer och alla ljud måste följa de naturliga energilagarna.

Att vara medveten om energimönster och flöde kan hjälpa oss att skapa gester och ljud som lyssnarna tycker är naturliga och realistiska.

Energi

Energi styr universum och genom att förstå hur energi fungerar kan det fungera som inspiration för kompositörer.

De viktigaste reglerna är:

 • Mängden energi i universum är alltid densamma. Ingen energi går aldrig förlorad eller förvärvas, bara överförs.
 • Ingen överföring av energi är 100% effektiv och viss energi kommer att överföras på oönskade sätt.
 • Det finns sex huvudtyper av energi:
  • Elektrisk
  • Termisk/Värme
  • Ljus/Strålning
  • Kemisk
  • Elastisk potential
  • Kinetisk and vibrationell (inklusive ljud).

Var och en av dessa energiformer verkar på olika sätt, ibland lagras den (såsom kemisk och elastisk potential) och ibland överförs den (till exempel elektrisk, termisk, strålande och kinetisk).

Energi in = Ljud ut

Om ljud ska börja (eller fortsätta) behöver de energiinmatning. Tänk till exempel på traditionella instrument som bara skapar ljud om de böjs, blåses, skrapas, plockas eller slås på. Alla dessa handlingar överför energi från artisten till instrumentet.

Mängden energi som läggs in kommer att direkt påverka ljudets egenskaper, mest märkbart vad gäller ljudstyrka (men också när det gäller ljudkvalitet). Om mindre energi (eller ingen) fördelas börjar ljudet att klinga ut (för att tappa i ljudstyrka).

Fakta

Ljudande föremål fortsätter inte att vibrera för evigt på grund av motstånd, i luften och fastheten hos själva objektet. Långsamt kommer vibrationernas fram och tillbakarörelser att dränera energi.

Till exemel:
GuitShot

I det här exemplet matas en betydande mängd energi i början [gitarrsträngen plockas]. Men efter denna initiala händelsen finns det ingen ytterligare energiinmatning och så avtar ljudet gradvis, tappar i volym och förlorar energin i den högre delen av energispektrumet (se hur de gula linjerna, som representerar deltoner, försvinner).

Energiflöde

Varje ljudobjekt har sitt eget unika flöde av energi som relaterar till det sätt på vilket det vibrerar. Energiflödet för ett ljud över tid beskrivs av dess envelope (se även: : ADSR).

MEN det är möjligt för oss att applicera nya enveloper på befintliga ljud. Vi kan till exempel tillämpa förändringar i ljudstyrka över tid med hjälp av automatisering för att ge ett kontinuerligt ljud en förändrad energiprofil.

SquareEnvelope

 

I det här exemplet har en fyrkantsvåg manipulerats med automatisering, vilket ändrar ”gain”nivåerna. Denna automatisering har applicerat en ny envelope, liknande envelopen i det inspelade gitarrljudet ovan.

GainAutomation

 

Se nedan för mer information :

Självklart återspeglar denna automatisering bara förändringen i ljudstyrkan över tid. Medan ljudkvaliteten på gitarrljudet också förändras. Genom att lägga till ett lågpassfilter med sin egen automatisering kan vi replikera förändringarna i ljudkvalitet över tid genom att gradvis eliminera de högre komponenterna i ljudet.

Det är inte enbart den totala ljudstyrkan som förändras utan även ljudets spektrum minskar.

På detta sätt modellerar vi mer exakt den naturliga energiprofilen för gitarrljudet, med mindre och högre frekvensvågor som klingar ut snabbare än lägre grundfrekvenser.

Flödande gester

Att använda datorer för att arbeta med ljud ger oss nästan obegränsade möjligheter för transformation och manipulation. Men eftersom de är digitala föredrar datorer raka linjer och alla (1) eller ingenting (0) situationer. Naturliga energiflöden är jämnare på grund av energilagarna och de fysiska processerna för energiöverföring.

 • Mängden energi i universum är alltid densamma. Ingen energi går aldrig förlorad eller förvärvas, bara överförs.
 • Ingen överföring av energi är 100% effektiv och viss energi kommer att överföras på oönskade sätt.

Detta innebär att det är omöjligt för ny energi att plötsligt dyka upp från ingenstans. Och om energiöverföring placerades på en graf skulle det inte vara en rak linje.

Eftersom dessa naturliga energibanor omger oss är vi alla undermedvetet bekanta med dem. Detta innebär att när vi hör ett ljud, energi som plötsligt dyker upp, eller ett som misslyckas med att spridas naturligt, så upplever vi den som falsk eftersom den inte överensstämmer med de grundläggande energilagarna.

Att jämna ut automatiseringslinjer och se till att det inte finns några plötsliga ökningar eller förluster i energi gör att dina gester låter mer naturligt och bekant för publiken.

Nya gester och anacrusis

Genom att följa lagarna om energiöverföring kan vi skapa nya gester som inte kan hända i den verkliga världen, men som kan sitta naturligt i en komposition. En av de enklaste och mest effektiva gesterna är att vända ett ljud som ursprungligen sönderfaller. Detta skapar ett crescendo (som går från tyst till högt), som låter enligt energilagarna och betraktas som musikaliskt.

Nya gester och upptakt

Genom att följa lagarna om energiöverföring kan vi skapa nya gester som inte kan hända i den verkliga världen, men som kan fungera naturligt i en komposition. En av de enklaste och mest effektiva gesterna är att vända ett ljud som ursprungligen klingar ut. Detta skapar ett crescendo (som går från tyst till högt), som låter enligt energilagarna och betraktas som musikaliskt.

GuitRev

Upptakt

När dessa crescendos placeras före ”nyckeljud”, bildar de en upptakt. En mycket effektiv musikalisk gest som skjutsar lyssnaren framåt in i ”nyckelljudet”.

Anacrusis

Energin i den gradvisa uppbyggnaden koncentreras till klockans ”ke-ding”, vilket gör att det låter mycket mer imponerande än på egen hand.

Använda kunskap om energiflöde i komposition

Vi kan rita alla mönster vi vill i automatiseringen och tillämpa det som en envelope på ljud. Men genom att undersöka hur naturliga ljud fungerar kan vi lära oss att skapa nya och syntetiserade / manipulerade ljud som delar vissa naturliga egenskaper, som publiken därför kan förstå.

Aktivitet

Använd energi som inspiration för att skapa ett kort stycket. Utforska idéer om energi och kom ihåg att energi varken går förlorad eller förvärvas utan överförs.

Musik skapar ofta ett emotionellt energiflöde med områden av hög och låg spänning, som drar med lyssnaren.