Loudness/Högljuddhet

Lär dig mer om loudness. Hur vissa ljud kan verka starkare än andra.

Och hur hjärnan kan lura sig själv!

Vad är Loudness?

Loudness är ett sätt att beskriva volymen på ett ljud i förhållande till ett annat.

I traditionell notering indikeras loudness (eller dynamik) med symboler under den musikaliska staven (p eller f).

stave P andF

När vi beskriver ljud utanför denna tradition kan vi säga att ljud varierar från att vara svagt till starkt. quietTOloud

 

Kompositionstips

Att använda en blandning av starka och svaga ljud i dina kompositioner adderar djup till ditt stycke.

Du kan också ändra ljudets ljudstyrka över tid, öka volymen för att föra ”fram” ljud och minska volymen för att föra ljud ”bakåt”.

En noggrann kompositör kommer alltid att balance ljudets ljudstyrka och se till att inga ljud är för starka eller för svaga.

Loudness är relativt

En intressant aspekt av loudness är att allt är relativt. Ett starkt ljud på en bullrig plats verkar mindre starkt än exakt samma ljud på en lugn plats. clock+backgrounds

How högt låter klockan?

Klockans volym förändras inte. MEN, den relativa ljudstyrkan gör det. I den livliga stadsmiljön låter klockan tyst jämfört med allt annat. På den lugna landsbygden låter klockan mycket högre.

Att kontrollera Loudness

Genom att enkelt ändra ljudstyrka kan en typ av ljud plötsligt eller gradvis bli mer eller mindre framträdande mot dess bakgrund.

Getting Louder

Lyssna på pipen när de långsamt blir högre mot bakgrunden och sedan tonar ut igen. Förstärkningen har gradvis ökats och sedan minskats igen (med hjälp av automatisering).

Vi kan påverka ljudets ljudstyrka genom att tillämpa (eller sänka) gain. På detta sätt kan kompositörer och studioingenjörer balansera ljuden i deras verk.

DeskSM

Reglarna på stora mixerkonsoler är utformade för att ge praktisk kontroll av ljudstyrkan för många ljud samtidigt.

Kontrollera Loudness i Compose with Sounds

Compose with Sounds har sina egna digitala reglar inom datorprogrammet så att du kan ändra de relativa nivåerna för ljuden i ditt stycke. När du ser ’Gain Badge’ kommer du att kunna ändra ljudfilens ljudstyrka.

GainBadge

Avstånd och Loudness

Avstånd påverkar naturligtvis också ljudstyrkan. Ju närmare vi står ett objekt som producerar ljud, desto högre kommer ljudet verka..

P10_Loudness

Det kan tyckas uppenbart, men det kan vara mycket användbart att tänka på detta när man komponerar ett musikstycke. Genom att förstå detta viktiga faktum kan vi lärs oss hur vi skapar intryck av ljud som rör sig mot eller bort från oss, eller ljud som är nära eller avlägsna.

Ett starkt objekt som är långt borta kan tyckas låta svagare än det faktiskt är.

Till exempel:

Tänk på en ambulans.

När den är långt borta låter sirenen svagt; men ju närmare den kommer, desto högre låter sirenen, tills ambulansen direkt passerar dig och sirenen är bedövande!

Statisk Siren

Sirenen är konstant. Det gör inte mer eller mindre ljud.

Rörlig Siren

Sirenen blir högre när den närmar sig.

Övervaka Loudness

Eftersom vi bara har ett par öron är det mycket viktigt att vi skyddar dem. Höga ljud kan skada dina öron PERMANENT. När de har skadats av höga ljud finns det inget sätt att reparera dem.

Därför är det verkligen viktigt att kunna se volymnivån när man arbetar med eller lyssnar på ljud. De flesta musikprogramvaror har en stapel som visar utgångsnivån. Grönt är lågt eller säkert, gult är farozonen och rött är högt. Inte bara att ljud i den röda nivån skadar ditn hörsel, utan det kan också orsaka klippning och distortion  på dina ljud.

CWSTransportDu kan se nivåmätaren bredvid uppspelningskontrollerna i transportfältet Compose with Sounds.

Extra

Hur fungerar Loudness?

Loudness and volym är relativt för lyssnaren (ett avlägset ljud verkar svagare än motsvarande närmre ljud), men är också direkt relaterade till fysisk amplitude.

Amplituden hos en våg är avståndet den rör sig från sitt viloläge. När föremål vibrerar, rör sig fram och tillbaka från viloläge, flyttar de luft. Ju mer luft som förflyttas, desto högre kommer ljudet att verka.

Till exempel:

  1. En sträng plockas försiktigt. Strängen vibrerar och rör sig lite fram och tillbaka.
   • Eftersom strängen bara rör sig fram och tillbaka en liten mängd förflyttas väldigt lite luft.
   • Därför är ljudet väldigt svagt
  2. En sträng slås hårt! Strängen vibrerar fram och tillbaka och rör sig långt från vilopunkten.
   • Eftersom strängen rör sig mycket fram och tillbaka, skjuter den bort och flyttar mycket mer luft.
   • Detta högre ’lufttryck’ som skapas genom att skjuta bort mer luft resulterar i ett högre ljud.

Ofta talar människor om att mäta Sound Pressure Level (SPL), som är en vetenskaplig mätning av loudness och mängden luft som förskjuts.

Lesson innehåll