Modulation

När ljud läggs samman kan de skapa nya strukturer. Men vi kan också använda ett ljud för att kontrollera egenskaperna hos ett annat och skapa mönster eller rytmer.

Vad är Modulation?

Modulering betyder ”att ändra eller justera”. Termen används ofta i traditionell musik för att beskriva en förändring i tonart eller för att beskriva tremolo  och vibrato. Men i verkligheten kan allt moduleras. Till exempel: när jag öppnar en flaska tomatsås så modulerar min hand locket från stängt till öppet.

Den tekniska processen för analog ljudvågsmodulering innefattar två signaler:

  • Bärsignal – huvudsignalen som påverkas av processen.
  • Moduleringssignal – signalen som påverkar och ändrar bärarsignalen.

I följande exempel observerar vi hur moduleringssignalen påverkar bärarsignalen.

Amplitudmodulering och Frekvensmodulering

Två vanliga exempel på modulering som används i ljud är Amplitudmodulering (AM) och Frekvensmodulering (FM).

Amplitudmodulering (AM)

I Amplitudmodulering påverkas amplituden (ljudstyrkan) hos en bärarsignal över tiden.

Den ursprungliga bärarsignalen ändras från en konstant ljudstyrka till en fluktuerande puls av moduleringssignalen. Låga Amplitudmoduleringar ger pulserande ljud. Högre grad av modulering skapar nya och intressanta strukturer.

Amplitudmodulering

Det här klippet börjar med en enkel sinuston. Gradvis ökar mängden av amplitudmodulering..

Frekvensmodulering (FM)

I frekvensmodulering påverkas frekvensen för den ursprungliga bärarsignalen.

I detta fall påverkar inte moduleringssignalen ljudstyrkan (eller ljudets amplitud), detta förblir konstant. Men det ändrar frekvensen (antalet vågor per sekund) för den ursprungliga signalen.

Frekvensmodulering

Ljudet börjar som en enkel ton, med tiden appliceras frekvensmodulering.

LFO (Low Frequency Oscillator)

Inget att göra med rymdvarelser, är jag rädd. En LFO är en lågfrekvent oscillator, en oscillator (en fram och tillbaka våg) som rör sig mycket långsamt (med låg frekvens). LFO: er modulerar signaler – de omvandlar andra ljud. De är mycket vanliga i många synthar och används ofta i många olika musikstilar. De kan användas för att påverka valfritt antal parametrar: frekvens, amplitud eller förändringshastighet.

LFO Skiftar Pitch

Här påverkar en LFO tonhöjden på en oscillator.

Kompositionstips

LFO: er låter musiker och kompositörer sakta ändra kvaliteten på sina ljud, medan de fortfarande förblir relativt konstant. Detta innebär att de kan lägga intresse för statiska eller konstant ljud.

En LFO kontrollerar förändringshastigheten för en phase-, flanger- eller choruseffekt.

LFO kontrollerar ett filter

Här kontrollerar en LFO skärningspunkten för ett filter.

Fakta

Dubstep är en musikstil som väsentligt utnyttjar modulering. ”Wobble” basen är det tydligaste karaktärsdraget i Dubstep. Den skapas av lågfrekvensmodulering av ett filter, vilket påverkar den huvudsakliga syntetiserande tonen.