(Dis)order/(O)ordning

Stökiga kontra prydliga ljud!

Ordning / Oordning

Ordning och oordning är ord som beskriver en viss mängd av arrangering. En ordnad miljö är snyggt arrangerad (tänk till exempel på ett musikaliskt stycke av Bach), medan en oordnad miljö är kaotisk och rörig (tänk på en noisemusik av Merzbow).

Från oordning till ordning

Detta är inledningen av But The Kitchen Sink … av Duncan Chapman. Lyssna på hur kaos och oordning i många ljud ger plats för den mycket mer ordnade dronetonen.

Nivåer av ordning

Att röra sig från ordning till oordning, och det omvända, från oordning till ordning, kan vara ett riktigt användbart verktyg i kompositionen.

Även våra egna öron gör denna övergång genom något som kallas ”cocktailpartyeffekten”.

Tänk på att vara i ett riktigt stökigt utrymme med många människor som pratar (kanske lekplatsen vid lunchtidspausen eller skolkorridorerna på vägen mellan lektioner), även om dessa är riktigt livliga och oroliga miljöer, kan vi fortfarande hålla vårt eget individuella samtal med våra vänner.

Detta beror på att våra öron filtrerar bort bakgrundsljudet och fokuserar bara på de ljud som vi är intresserade av (ljudet från våra vänner). På detta sätt förändrar våra öron det vi hör, från oordning till ordning.

Detta utdrag använder kontrasterande sektioner av hög och låg densitet.

Ordning och uppmärksamhet

Order and disorder can be really useful in focusing our attention on specific sounds almost as if we were zooming into them (just as the cocktail party effect works, we can create a busy disordered soundscape and then gradually move to an organised environment, containing the sounds that we want listeners to focus on).

Ordning och uppmärksamhet

Ordning och oordning kan vara riktigt användbart för att rikta vår uppmärksamhet på specifika ljud, nästan som om vi zoomar in på dem (precis som cocktailpartyeffekten fungerar, kan vi skapa ett livligt oordnat ljudlandskap och sedan gradvis röra oss mot en ordnad ljudmiljö som vi vill att lyssnarna ska fokusera på).

Många röster till en

Den gradvisa minskningen i densitet leder vår uppmärksamhet till den indviduella rösen på slutet.

Fakta

Ordning och oordning är verktyg som används I många stycken av betydelsefulla kompositörer, till exempel: Iannis Xenakis and György Ligeti.