Utforska elektroniska ljud

Elektroniska ljud börjar som mycket rena ljudvågor, men kan snart kombineras och transformeras för att göra mer komplexa ljud.

Använd ljudpaketet ’Elektroniska ljud’ för att utforska elektroniska ljud när du skapar ett kort stycke.

Aktivitet

Använd de transformationer som finns tillgängliga i programvaran Compose with Sounds för att ändra de ursprungliga ljudfilerna och lägg dem sedan gradvis lager på lager för att göra mer komplexa ljudlandskap.

Det kan vara användbart för dig att göra en plan eller en skiss innan du börjar. Rita några former på ett papper och försök sedan reproducera mönstren till ljud.

Ljudkortspaketen

Klicka på knappen nedan för att ladda ned ett paket med ljudkort och ladda in dem I programvaran Compose with Sounds.

Detta ljudpaket innehåller många olika ljudtyper: bullriga ljud, tonala ljud och korta impulsljud.

Download the Electronic Sounds Pack

Kompositörsstudie

Vi bad en kompositör att beskriva hur de kan gå vidare med att genomföra uppdraget. De komponerade ett exempel och redogjorde för sin fyrstegsprocess i en presentation, som du kan se genom att klicka på länken nedan.

1. Föreställ dig ett mönster av elektroniska ljud och skissa ut det på papper.

Kompositören säger: ”Jag började med att föreställa mig tonala ljud och kom på några enkla mönster som jag ritade ut på papper. Jag använde en rak linje för att representera ett tonalt ljud. ”

2. Tänk på ett andra (och kanske till och med ett tredje eller fjärde) mönster som kan spela tillsammans med det första. Varje mönster bör vara ett individuellt lager, som senare kan kombineras för att skapa ett komplext ljudlandskap.

Kompositören säger: ”Jag ville att mitt andra och tredje ljudlager skulle vara annorlunda än det första så att lyssnaren inte tröttnade och så att de olika lagren inte skulle kollidera..

Så jag bestämde mig för att använda olika ljudtyper. Det andra ljudlagret behövde vara halvvägs mellan en tonhöjd och en impuls (jag använde en rund klumpform för att indikera ljudets rundade natur). Och det tredje lagret använder ett mycket torrt impulsklickljud (jag använde vertikala linjer för att visa hur korta ljuden är, och gjorde dem längre / större för att visa var dessa ljud skulle bli starkare).

Eftersom lagren skulle kombineras behövde jag inte göra dem komplicerade. ”

3. Med partituret uppritat på papper, ladda upp Compose with Sounds och börja skapa din composition.

Kompositören säger: ”Det första jag gjorde var att hitta rätt ljud för vart och ett av mina lager. Ljudpaketet ”Electronic Sounds” hade redan en bra tonhöjd (sinus) för mitt första lager och ett bra klickljud (impulsklick) för mitt tredje lager. ”

Lager 1 – Sinuston

Ett tonalt ljud som användes för lager ett. Jag använde transponering och montage för att skapa ljud från många olika tonhöjder och kombinerade dem efter mönstret jag hade ritat ut.

Lager 3 – Impulsklick 2

Ett kort klickljud som användes för lager tre. Jag använde gainkontrollen för att ändra klickens ljudstyrka, efter det mönster som jag ritade i partituret.

Kompositören säger: ”Jag behövde bara hitta ett bra mellanljud för det andra lagret. Jag behövde ett avrundat ljud, ett som föll halvvägs mellan de tonala ljuden från lager ett och klicken på lager tre. Så efter att ha lyssnat på ljuden i ljudpaketet valde jag att använda ’Impulse 3’. ”

Lager 2 – Impulsklick 3

Det har både ett klick och ett kort tonljud, och har därför en ljudkvalitet någonstans mellan lager ett och lager tre. Jag loopade ljudet så att det upprepades under önskad tid och långsamt ökade tonhöjden över tid för att följa min skiss.

4. Bygg varje lager separat och kombinera dem sedan

Kompositören säger: ”Precis som i min ursprungliga skiss skapade jag vart och ett av de tre lagren var för sig (se till att de har rätt längd). När jag var nöjd med varje lager klickade jag på exportera och förde sedan över de tre sista lagren till en ny session. ”

Lager 1

På bilden ovan kan du se hur mönstret för ljudfiler i programmet Compose with Sounds stämmer överens med den ursprungliga skissen. Detta lager tillverkades genom att multiplicera och transponera många olika tonala sinustoner.

Lager 2

Detta lager skapades genom att duplicera ljudfilen två gånger och sedan använda automatiseringsverktyget för att ändra tonhöjden över tid. Tonhöjden ökade gradvis över tid.

Lager 3

Detta lager skapades genom att duplicera den ursprungliga ljudfilen och genom att använda gainautomation för att kontrollera ljudfilens ljudstyrka över tid.

Kombinera lagren

Kompositören säger: ”De tre lagren exporterades var för sig och importerades sedan till en slutlig mix-session. Att arbeta med kompletta lager (i motsats till alla de enskilda bitarna i lagren) gjorde det mycket lättare för mig att flytta filerna och skapa den slutliga mixen. ”

Slutlig export med kombinerade lager

Här är alla de enskilda lagren kombinerade till en slutmix. Det är ett mycket mer komplext ljud än någon av de enskilda sektionerna som utgör det.

Slutsats

Slutkommentar från kompositören: ”Jag hoppas att denna introduktion kommer att vara användbar för dig. Känn inte att du måste kopiera exakt vad jag har gjort. Ha kul med att skapa dina egna stycken och experimentera med de olika tillgängliga möjligheterna.

Lycka till med komponerandet!

Kompositionstips

Tänk på pitch, loudness and duration, och hur du kan använda dessa för att skapa komplexa ljud.

Försök använda följande transformationer i utvecklingen av din komposition:

Pitch-shifting & Transposition TransposeBadge Gain GainBadge
Delay DelayBadge Reverb ReverbBadge

Försök kontrastera de olika ljudtyperna, till exempel:

  • Gå från en mycket enkel och tyst del, till en rörig och komplex del.
  • Kanske introducera olika ljudvågstyper eller gradvis förändra ditt ursprungliga ljud.
  • När du når ett komplext och livligt tillstånd kan du utforska det en liten stund. Börja sedan ta bort saker och återgå till enkelhet.
  • Kanske sikta på att hamna på en annan punkt än där du började.

Med tiden kan du försöka utveckla mer komplexa ljud och sedan återgå till enkla rena ljud (men inte samma ljud som du använde i början).