Additiv (+) och Subtraktiv (-) Syntes

Ljud kan läggas samman eller subtraheras från varandra. Lär dig hur nya ljud kan göras på detta sätt.

Additiv Syntes

Additiv Syntes innebär att bygga komplexa ljud från enkla komponenter (addera ihop dem). Som vi såg i Complex Soundwaves kan ljud läggas samman för att skapa nya och mer komplexa ljud. Den mest rena och grundläggande ljudtypen är en sine wave. Men om vi analyserar mer komplexa ljud kan vi se att komplexa ljud ofta består av flera sinusvågor.

En individuell sinusvåg, utgör grunden för ett plocklud på en gitarr

SineD

 

Guitar string ‘pluck’ made of multiple sine wave components

 

Lyssnarutmaning

Lyssna på den enskilda sinusvågskomponenten på egen hand och spela sedan det ursprungliga gitarrljudet. Kan du höra den individuella sinusvågen som en del av det ursprungliga gitarrljudet? Att lyssna på sinusvågen på egen hand drar vår uppmärksamhet till den och gör att vi kan välja ut denna specifika ton i det mer komplexa ljudet från det ursprungliga gitarrplocket.

Aktivitet

Börja med en samling enkla sinusvågsljud och använd dessa för att bygga mer komplexa ljud med hjälp av processen för additiv syntes.

Subtraktiv syntes

Subtraktiv syntes innebär att skära ut ljud från komplexa ljud eller brus (ta bort ljudenergi från en rörig / brusig källa). Brusljud innehåller ett slumpmässigt sortiment av ljudenergi spridd över ljudspektrat. Genom att använda filter kan vi forma ljud av brus, precis som en skulptör kan forma en staty ur ett marmorblock.Helt band med vitt brus.

 

Filtered white noise, leaving four bands of passing sound.

 

Lyssnarutmaning

Kan du höra det filtrerade ljudet från det ursprungliga fullbandsljudet? Påminner detta filtrerade ljud om något? Hur låter det?

Aktivitet

Ladda upp Compose With Sounds och experimentera med additiv och subtraktiv syntes.

Ljudkort och additive syntes.

Öppna ett projekt laddat med sine wave sound card pack. Kombinera dessa individuella sinusvågor för att göra mer komplexa ljud.

Filter och subtraktiv syntes

Ta några brusljud och använd tillgängliga filter för att karva ut nya ljud.Noise Sound card Pack.