Anekdotisk musik

Verk som inkluderar ljud som medvetet är avsedda att kännas igen eller kopplas till ett specifikt ljudskapande objekt.

En anekdot är en novell om en intressant plats eller ett tillfälle. Anekdotisk musik använder intressanta ljud som är starkt kopplade till deras ursprungliga plats eller tillfälle.

Dessa ljud kan sedan iscensättas på underhållande eller surrealistiska sätt.

Anekdotiska verk är ofta lekfulla med de ljud som de använder, och skapar omöjliga kombinationer av olika igenkännbara ljud eller spelar med och transformerar sammanhanget eller platsen där dessa igenkännbara ljud finns (ungefär som perspektivförändringar eller trick, i film).

De behöver inte användas som en del av en traditionell berättelse, vilket kan vara fallet inom Radiophonics. Och de tenderar att böja och leka med verkligheten mer än Soundscapeverk.

Abstracted Journeys (av Andrew Hill) är ett exempel på anekdotisk music.

Det här stycket leker med vår upplevelse av den verkliga världen genom att undergräva vad vi förväntar oss att hända härnäst. Ljud kommer att börja och leda oss i en viss riktning innan den skiftar och förändras helt!

Fakta

Det hävdas ofta att Schaeffer’s ’Etude aux Chemins de Fer’ är ett anekdotiskt musikstycke (även om Schaeffer försökte göra ett stycke Musique Concrete). Tågljuden är ofta igenkännliga och framkallar kopplingar till våra egna minnen eller tankar om ångtåg.

Det första stycket som fick namnet anekdotisk musik var ”Hétérozygote” av Luc Ferrari.

Aktivitet

Tänk på en bekant ljudbild. Hur kan du manipulera några av ljuden (eller lägga till nya ljud) för att transformera ljudbilden på ett bisarrt eller underhållande sätt.