Elektroakustisk musik

Elektroakustisk musik kom fram från blandning och kombination av tekniker från Musique Concrète och Elektronische Musik.

Vad är elektroakustisk musik?

Elektroakustisk är ett namn som kan beskriva all elektronisk teknik som fungerar med ljud.

Som en kreativ genre kan den innehålla många olika typer och stilar av verk, inklusive båda de typer som det kom från: Musique Concrète och Elektronische Musik.

Fakta

Namnet ”Elektroakustisk” är beskrivande för musiken och dess teknik.

  • Elektro- = avser användning av elektroniska instrument för att arbeta med och transformera ljud.
  • -akustisk = hänvisar till ljudet självt, och det faktum att den här musiken ofta består av inspelade ljud.

Vad inebär den här musiken?

Stycken av elektroakustisk musik utforskar ofta ljudets textur, deras (Timbre), eftersom kompositörer använder teknik för att transformera och skapa nya ljud utvecklade från inspelade ljud.

Kompositörer av denna musik är fascinerade av ljudets skönhet och vill ofta skapa nya ljud, eller uppmärksamma ljud som aldrig har hörts tidigare.

Komponera med ljud

Nya verk är idag nästan alltid komponerade med hjälp av datorer och kombinerar både genererade ljud och inspelat ljud.

Datorprogramvaran Compose with Sounds är ett nytt verktyg som låter dig experimentera med ljud på din dator och skapa dina helt egna stycken av elektroakustisk musik!

Hur låter det?

I själva verket finns det många olika kompositionsstilar inom kategorin Elektroakustisk musik.

Stycken kommer att låta annorlunda beroende på de verktyg och den teknik som kompositören använder och i vilken utsträckning de vill transformera sina inspelade ljud.

Vissa kompositörer vill skapa ljud som skiljer sig från allt som hörts tidigare, medan andra gillar att spela med ljud som är bekanta för oss.

Fakta

Denna mångfald av stilar inom elektroakustisk musik liknar de som finns inom popmusik.

Det finns många olika stilar av popmusik från Rock, Metal och Folk till Hip Hop, RnB och Dance etc.
Så medan termen popmusik kan ge oss en idé behöver vi ofta mer detaljerade termer för att beskriva arbetet hos specifika artister.)

Här är en lista över elektroakustiska kompositioner som finns i lyssningsrummet:

  • Poème électronique (by Edgar Varèse)
  • Concret PH (by Iannis Xenakis)
  • Kits Beach Soundwalk (by Hildegard Westerkamp)
  • … but the kitchen sink (by Duncan Chapman)
  • C’est Wiizzz!!! (by Florian Sulpice)
  • Och manga fler…. Listening Room

Vem skapar musiken?

Vi har intervjuat nästa generations kompositörer som gör elektroakustiska verk och har ställt dem frågor om deras praxis. Kolla in vad dessa unga kompositörer har att säga om sitt arbete i fallstudierna som vi sammanställer:

Fakta

Verken av elektroakustisk musik kan framföras live, använda en kombination av traditionella och elektroniska instrument, eller spelas upp som fixed media. I alla dessa fall kommer de att behöva högtalare för att kunna spelas upp.