Music Made of Sounds/Musik skapad av ljud

Musik är gjord av ljud och vi kan använda alla ljud för att skapa musik.

Aktivera flash för att se den här flashfilmen

En musik av ljud?

Det kan till en början verka ganska dumt att tänka på ljud som musik. Ofta skapas musik i form av toner, tempos (tempi) och rytmer. Men man kan inte tänka på alla ljud på detta sätt.

Noter vs. ljud

Musik är gjord av ljud. Men medan vanliga musikaliska termer och notation kan beskriva några ljud:

Notes

Noter

Alla dessa ljud kan lätt beskrivas med hjälp av partituret.

De har en klart definierad tonhöjd, ljudstyrka och duration.

De kan inte beskriva varje ljud: Noises

Ljud

Dessa ljud kan inte lätt beskrivas genom standardiserad notation.
De är mer komplexa, med intressanta texturer och egenskaper..

Musiknoter är en mycket ren typ av ljud, med en klart definierad tonhöjd och duratio.

Ljud är inte alltid så rena och enkla; i själva verket är detta en av de saker som gör det så intressant att lyssna på ljud!

Inte bara noter

Som den japanska kompositören Toru Takemitsu skrev,

”Musik är inte bara noter på ett papper. Det börjar med ett aktivt lyssnande på ljud. ”

Toru Takemitsu

Ett fotografi på Toru Takemitsu