Slump

Chans och slumpmässighet kan vara ett riktigt bra sätt att hitta nya ljud och generera nya idéer. Men vissa kompositörer bestämde sig för att gå ännu längre och överlämna de flesta kompositionsbeslut till slumpen.

Komponera med siffror

Kompositörer har använt regler för att hjälpa dem att komponera sedan fjortonhundratalet. Wolfgang Amadeus Mozart och John Cage använde båda slumpen och chans för att skapa musikaliska verk, kasta en tärning och använda resultatet för att styra sina nästa handlingar.

I denna process beslutade slumpen vart bitarna skulle gå.

Först kan det tyckas som om det bara skulle skapa ett stor komplicera röra, men processerna ger ofta mycket kontroll till utövaren och kan leda till helt nya och spännande ljudkombinationer.

Låta ljuden styra

Cage var intresserad av ljudens skönhet ”som de är”, så genom att överlämna alla kompositionsbeslut till slumpen kunde han tillåta ljuden att låta på egen hand.

Ljuden spelar utan mänskligt inflytande, precis som naturens ljud.

”[…] att inte ha något syfte alls […] sätter en i samstämmighet med naturen, i hennes sätt att fungera.” (John Cage)

Aktivitet

Varför inte försöka använda slumpen för att hjälpa dig komponera dina egna stycken?

  • Ta en serie av ljudande föremål eller inspelningar och skriv namnen ned på enskilda papperslappar (eller ”post-it” lappar).
  • Stoppa alla dessa papperslappar i en låda (eller en hatt)
  • och dra sedan ut dessa ljud slumpmässigt.
  • När du tar ut de enskilda papperslapparna, placera (eller fäst dem) i följd på ett större pappersstycke.
  • Du har nu ditt färdiga partitur.

Antingen utför du verket live eller använd det här partituret för att skapa ett stycke i programvaran Compose With Sounds software.

Screen shot 2013-07-29 at 12.38.44

Slumpens råd: När du har fastnat

1975 skapade kompositören Brian Eno (tillsammans med sin vän Perter Schmidt) en bunt med kort för att hjälpa till att sätta igång och inspirera sinnen hos kompositörer som satt fast. Tanken var att ett kort skulle väljas slumpmässigt, och att det här kortet skulle vara ett tips eller en idé som kan uppmuntra kompositören att tänka på deras problem på ett nytt och annorlunda sätt.

Eno kallade dessa: ”Oblique Strategies”. (Det finns en webbplats som ger en online version here).

Kompositionstips

Vi tyckte detta var en bra idé och skapade vårt helt egna Composition Tips rådgivningsverktyg för att arbeta med slump.

quizz_2

Extra

Mozarts Dice Music: Den här webbplatsen låter dig skapa nya verk genom att använda ett system som Mozart utvecklat: https://mozart.vician.cz

Du kan även använda Listening Challenges och Composition Tips widget för att generera slumpmässiga uppgifter eller förslag som hjälper dig med dina egna stycken. Om du sitter fast medan du skriver, varför inte använda dessa slumpverktyg för att ge dig nya idéer?