Where do sounds come from?/Var kommer ljud ifrån?

Upptäck hur ljud skapas och förstå det grundläggande förhållandet mellan objekt, deras egenskaper och de ljud som de skapar.

Vibrationer blir till ljud

Ljud orsakas när föremål vibrerar. En handling får ett objekt att vibrera, och dessa vibrationer skapar i sin tur upp vågor och vibrationsmönster i luften.

När objektets sidor rör sig fram och tillbaka trycker och drar de närliggande luftmolekylerna.

Trycket och dragningen av omgivande luftmolekyler skapar en våg i luften som skickas ut från det vibrerande föremålet.

Fakta

Vi kan se samma process hända i badkaret eller diskhon.

Om vi lägger handen i vattnet och flyttar den fram och tillbaka (som objektets vibrationer) skapar vi vågor i vattnet. Det här är exakt samma fysiska process som sker i skapandet av ljud, bara att krusningarna bildas i luften.

Höra ljudvågor

Våra öron kan upptäcka ljudvågsvibrationer eftersom de får trumhinnan (och andra delar av örat) att röra sig. Hjärnan konverterar sedan denna rörelse i trumhinnan, till det ljud som vi hör.

Ljudvibrationer i luften kan också kännas av resten av kroppen, när ett flygplan eller tåg passerar kan vi någon gång känna vibrationerna i bröstet. Detsamma gäller trummor på en hög rockkonsert.

Alla objekt vibrerar på olika sätt, det är anledningen till att olika objekt har olika ljudkvaliteter.

Olika objekt = olika vibrationer = olika ljud

Alla objekt vibrerar på sitt eget individuella sätt. Vissa föremål är bara inte så bra vibratorer alls (till exempel en sten), medan andra är särskilt bra (till exempel en snäv sträng).

Det sätt som ett objekt vibrerar när det slås an relaterar direkt till ljudet som det producerar.

Klingandet från ett glas

Lyssna på ljudet och jämför det med bilden på glaset ovan. Vilka egenskaper hos glaset ger upphov till ljudet som vi hör?

 

Mindre och mer flexibla objekt kan producera mer högfrekventa vågor (de vibrerar fram och tillbaka i en snabbare takt), medan större och oflexibla objekt tenderar att producera lågfrekventa vågor (de vibrerar fram och tillbaka i en långsammare takt). Timpani

Stor trumma

Hur skulle du beskriva det här ljudet? Hur kan objektets form och storlek relatera till dess ljud?

Extra

Tonala kontra atonala ljud

Tonal sträng

När en sträng plockas, fokuseras vibrationsenergin upp och ner för strängen och så är ljudvågsmönstret som skapas i luften också mer kontrollerat och fokuserat.

Atonal cymbal

När en cymbal träffas, rör sig vibrationsenergin oberoende genom objektet, vilket leder till ett oberäknat och brusigt vågmönster i omgivningen

Beskriva hur object låter

Med erfarenhet kan vi lära oss att förutsäga vilken typ av ljud ett objekt kommer att göra. Detta kan vara riktigt användbart för att hjälpa oss att avgöra vilka klingande objekt vi ska välja och använda i en komposition.

Lyssnarutmaning

Det finns många ord som vi kan använda för att beskriva ljud och många av dessa ord kan också användas för att beskriva saker vi ser. Nedan finns en lista med möjliga beskrivande ord, kan du matcha dessa ord till ljud du har hört?

 • Ljus pitch
 • Låg pitch
 • Kort
 • Lång
 • jämn
 • Föränderlig
 • Stadig
 • Brusig
 • Pitch
 • Skarp
 • Rundad
 • Tung
 • Delikat
 • Klar
 • Mörk

Beskriv det här ljudet

Vilka ord från listan skulle du använda för att beskriva ljuden i det här klippet? Hur många ljud finns det? Vad kan orsaka ljudet?

Aktivitet

Smäll linjalen

Ta en linjal och håll ner den ordentligt på skrivbordet med handflatan, men se till att den ena änden hänger över skrivbordets kant.

”Smäll det” sedan (tryck ner och släpp slutet som hänger över kanten på skrivbordet) så borde du höra ett ljud. Detta ljud skapas av fram och tillbaka vibrationer från linjalen.

 • Hur förändras ljudet som duu hör när du flyttar linjalen?
 • Vad händer med ljudet när mer eller mindre av det hänger över kanten?
 • Vad händer om du flyttar linjalen dynamiskt (medan den vinglar)?