Ljudkuvert

Alla ljud har en form, och denna form är mycket viktig för det vi hör.

Ett ljuds liv

Varje ljud har en början, ett mitten och ett slut. Alla ljud förändras över tid. Förändringar under ljudets livstid beskrivs av envelope.

Olika ljud har olika envelopes. Formen på envelope påverkar ljudet som vi hör.

KompositionsTips

Formen på ljudets envelope påverkar hur det låter.

Försök använda ett antal ljud som har olika enveloper när du komonerar. Det ger dina kompositioner en rad olika ljudtyper och hjälper dig att skapa intressanta kontraster (se även: Timbre).

Klicka here. för att läsa mer om ljudtyper.

Envelopen

För att hjälpa oss prata om ljudenveloper kan vi dela upp dem i fyra tydliga avsnitt:

  • Attack – Den hastighet med vilken ett ljud börjar.
  • Decay – Den tid det tar för attacken att sjunka till ett stabilt tillstånd.
  • Sustain – En stadig period i ljudets livslängd.
  • Release – Det gradvisa förfallet till tystnad.

ADSR

Varje ljud innehar naturligt dessa sektioner, men i olika proportioner.

Attack & Sustain

De två viktigaste aspekterna av envelope är Attack och Sustain. Låt oss titta på dessa mer detaljerat:

Attack

Ibland kan attacken vara mycket kort, andra gånger kan den vara lång. Attacken är en av de viktigaste delarna som hjärnan använder när den försöker känna igen ljud.

Snabb Attack

Det här ljudet har en snabb attack. Lyssna på hur det börjar mycket snabbt. Det har ett mycket skarpt och krispigt ljud.

=

FastAttack

Långsam Attack

Det här ljudet har en långsam attack. Du kan höra hur det långsamt växer fram. Det har ett mycket smooth ljud.

SlowAttack

Ljud med en snabb attack är skarpa, medan de med en långsam attack verkar smooth och rundade.

Sustain

Ljud som klingarr ut har en lång sustain.

Lång Sustain

Detta ljud har en lång sustain. Lyssna på den stadiga tonen.

LongSustain

Men om vi minskar sustainen fokuserar vi på attacken.

Short (eller ingen) Sustain

Ljudet klingar inte ut utan börjar fade ut nästan omedelbart ShortSustain

Ljud med en lång sustain kommer att klinga ut under lång tid. Ljud med en kort sustain kommer att vara mycket kort och snabbt.

Lyssnigsexempel

Om vi lyssnar på klockans ljud kan vi höra hur dess långa resonans upprätthålls.

Orginal klockan

Detta klockljud har en lång sustain och fortsätter att klinga under lång tid medan dess vibrationer långsamt dör ut.

Men om vi dämpar samma klocka genom att trycka en trasa mot den, tar vi bort allt detta och behåller främst attacken.

Dämpad klocka

Den här gången hindrar duken klockan från att vibrera och ringa ut. Den dämpar sustainen och stoppar den nästan helt.

Genom att dämpa vibrationerna med en trasa har vi förändrat klockans envelop på klockljudet och förstärkt attacken på ljudet.

Decay och Release

De andra två delarna av envelopen – Decay och Release – spelar också en roll i hur ett ljud framträder för oss, men de är mer subtila.

Slutligen klingar ljudet ut. Vi ägnar ofta mycket uppmärksamhet åt hur ljud börjar och ignorerar hur det slutar.

Durationen av releasen kan dock göra en skillnad för hur vi uppfattar ljudet.

Ett ljud med en lång release kommer att vara länge och gradvis tonas ut. Medan ljud med en kort release snabbt fade ut.

Transformation av en Envelope

Eftersom envelope är en mycket viktig del av ett ljud betyder det att de förändringar som transformerar ett ljuds envelope starkt påverkar det vi slutligen hör.

Reversera

När vi reverse ett ljud, vänder vi på envelope. Så attacken blir release och det som var releasen blir attack.

Lyssna på kuvertet till det ursprungliga ljudet. Det finns en snabb attack, följt av en långsam decay – sustain – release.

Originalljud

Lyssna på envelope av detta originalljud. Det ä ren snabb attack följt av en långsam decay – sustain – release.

SlowDecay

Reverserad Envelope

Detta ljud har blivit reverse, så envelope är nu baklänges. In contrast to the original sound, we now have a slow attack, followed by a quick decay – release. Till skillnad från det ursprungliga ljudet har vi nu en långsam attack, följt av en snabb decay – release. (Det finns inte riktigt någon sustain alls).

SlowDecayReversed

 

 

Reversed ljud används ganska mycket i många olika typer av musik. Omvändningen på en envelope spelar en stor roll och kan skapa några riktigt fantastiska nya ljud.

Splice

Ihopformandet av ett ljud kan tillåta oss att ta bort eller ordna om enskilda delar av ljudets envelope. Genom att ta bort delar av en envelope, kan vi dramatiskt förändra hur vi hör ett ljud.

Originalljud

Det här ljudet har ett tydligt och starkt attackljud. Du kan höra slagen när glaset träffas.

Glassding

Eftersom attacken är en av den viktigaste informationen som hjärnan använder för att förstå var ett ljud kommer ifrån, kan vi dölja ljudets källa genom att ta bort attacken.

Att ta bort attacken med hjälp av splicing

Det här ljudet har fått attackdelen spliced. Vi hör inte längre det höga slaget i glaset som träffas, bara glasets ringande sustain.

GlassdingNOAttAck

Om du tar bort (eller transformerar) attackdelen i ljudets envelope kan det hjälpa oss att dölja den ursprungliga ljudkällan och låta lyssnarens fokusera uppmärksamheten på olika aspekter av ljudet.

Extra

Formen på ett ljuds envelope Formen på ett ljudkuvert är direkt relaterat till hur ett objekt vibrerar och skapar ljud. Objektets egenskaper och hur det uppmuntras att göra ljud kommer att påverka den slutliga envelope egenskaper.

Till exempel: Tänk på skillnaden i ljud mellan att plocka en sträng (för att få ett skarpt, pizzicato-ljud) och böja en sträng (för att få ett smooth, stabilt ljud).

Alla ljud har en form, och denna form är mycket viktig för det vi hör.

Lesson innehåll