Rita ljud

Lär dig att föreställa dig ljud visuellt och hur du använder tecknande för att förstå ljud.

Visualisera ljud

För att få ny förståelse av ljud kan vi visualisera dem. Det kan betyda att man helt enkelt skissar teckningar av ljud på papper eller använder datorprogram för att generera visuellt material.

Du har antagligen sett eller använt ”visualiseraren” i din mediaspelare för att generera bilder som följer dina ljud. Detta är ett exempel på att använda datorprogram för att generera en visuell tolkning av ljuden.

Dessa visualiseringar kan hjälpa oss att förstå ljud på nya sätt.

Typer av visualisering

När vi visualiserar ljud lär vi oss mer om dem. Varje typ av visualisering kommer att berätta något annat om ljudet.

Vågform

Den vanligaste typen av ljudvisualisering är vågformen, se nedan:

Detta ger oss information om ljudets volym och form över tid. Som en allmän guide, desto större vågform desto högre ljudet.

MEN detta berättar inte något om tonhöjden som finns i ljudet eller hjälper oss att förstå om det finns flera ljud samtidigt.

Spektrogram

Spektrogrammet ä ren mer avancerad form av visualisering och visa ross alla tonhöjder inom ett ljud.

Det kan visa oss vilka frekvenser som sker i ljudet och hur de förändras över tiden.

MEN det kan vara svårare att läsa än vågformen och det tar mycket mer datorkraft att visa ljud på detta sätt.

Tecknade ljud

Vi kan också göra våra egna tolkningar av ljud genom tecknande.

Detta gör att vi kan förstå ljud på vårt eget personliga sätt och tillåter oss att inkludera all information som vi tycker är viktig.

Du kan använda olika former för att representera olika ljud och olika färger eller skuggningar för att representera olika ljudtexturer (timbre). Du kan placera objekt högre eller lägre för att representera tonhöjd och göra dem större eller mindre för att representera ljudstyrka.

Hur tecknar vi ljud?

Alla ljud har en form, och vi kan höra den formen.

Allt vi behöver göra är att öva vår lyssning så att vi kan känna igen dessa former.

Listening Challenge

Recognising Sound Shapes

Nedan följer några ljud åtföljda av en skiss som beskriver ljudet.

Lyssna på ljudet och titta sedan på bilden.

  • Kan du höra /se sambandet mellan ljud och bild?
  • Fungerar några samband bättre än andra?
  • Skulle du ha ritat något av dessa exempel annorlunda?

Exempel 1

Håll musen här för att se

Exempel 2

Håll musen här för att se

Exempel 3

Håll musen här för att se

Exempel 4

Håll musen här för att se

Exempel 5

Håll musen här för att se

Aktivitet – Matcha ljud och bild

Det finns ännu fler ljud och bilder att matcha tillsammans!

Klicka på följande knapp för att ladda ner kalkylbladet och ljudfilerna.

Download the Sounds and Images

Gör dina egna teckningar av ljud

Aktivitet – teckna ljuden

Klicka på knappen nedan för att ladda ner och lyssna på några ljud. Skissa sedan din egen version av dem på kalkylbladet:

Download the Activity

  • Vilken form kan de ha? – Slät, vass, stor, liten.
  • I vilken riktning rör de sig? – Upp, ner, sida till sida.
  • Vilken färg eller skuggning kan de ha? – Ihålig, solid, mönstrad.
  • Bör det finnas mer än en form?

Jämför era teckningar

Once you have drawn out these sounds, swap your sketches with a friend. How are your images similar? How are they different? Why might they be different?

När du har ritat dessa ljud kan du byta dina skisser med en vän. Har era bilder några likheter? Vad skiljer dem åt? Varför kan de vara annorlunda?

Kompositionstips

Du kanske tycker att det är användbart att använda teckningar av ljud för att planera en komposition eller förstå vad som händer i en inspelning.

Att skissa ut stycket på papper innan du gör det kan vara ett riktigt användbart sätt att organisera dina tankar och de handlingar och transformationerr du behöver göra.

Lesson innehåll