Amit D. Patel (aka Dushume) – Noise musik, Glitch, Live Elektronik

Namn: Amit D. Patel aka Dushume

Var bor du / arbetar: Dushume är en blomstrande experimentell noiseartist / musiker från Leicester, med intresse att sammansmälta ljud från Asian underground med elektroakustisk musik.

Personlig hemsida: www.dushume.co.uk

Favorittransformationer

FilterCombi – Filter

Splice – Splice

PanBadge – Panning

ReverbBadge – Reverb

DelayBadge – Delay

1. Hur skulle du beskriva din musik?

Sedan 2008 har jag tittat på basinfluerad noisemusik genom improvisationer och samarbeten. Jag skulle beskriva min musik som experimentell noisemusik med starkt influerad av bas från Asian underground scenen, IDMElectronicaTechno och Electroacoustic music.

2. Om du var tvungen att använda genekategorierna för att beskriva din musik, vilka skulle det vara?

Noise MusicGlitchLive Electronics.

3. Vilka typer av ljud tycker du om när du komponerar?

Jag övar genom att utforska liveelektronik, sampling, loopingtekniker och spelar med specialbyggda instrument (DIY). Så det är en blandning av inspelade samplingar, inspelningar från specialbyggda elektroniska instrument som omfattar experimentella texturer av glitch, bas, ljusa och låga klangfärger och toner.

4. Vad gör dessa ljud till dina favoriter?

Naturligtvis har jag utvecklat ett intresse för den här ljudvärlden. Jag gillar att fysiskt känna musiken och låta den röra mig såväl som att höra den.

5. Hur börjar eller kommer du på en idé för en komposition? Använder du personligen ett liknande tillvägagångssätt varje gång? Eller är det alltid annorlunda?

Det är vanligtvis en långsamt pågående arbetsprocess. Jag spelar för att producera ljudmaterial, improviserar på olika ljudinstrument och gör inspelningar.

Jag kommer sedan att ta dessa inspelningar och, med hjälp av en dator, börja dela, jobba med textur och subtil redigering. Jag använder filtrering, panorering, reverb och delay för att forma de råa ljuden till ett nytt verk.

Jag har subtila idéer om hur jag vill att det slutliga verket ska låta, men det är en flexibel process som vanligtvis ger ett oväntad inverkan och på ett positiv sätt kan tillföra det framväxande verkets slutliga resultat

En känsla av ”lek” och experimentation är mycket viktigt för mig. Jag tycker enormt mycket om mitt kompositionsarbete.

6. Vilka kompositörer /musiker är en inspiration för dig?

Jag skulle kunna säga att ett antal olika artister inspirerar mig av olika skäl som the Dirty Electronics ensemble, Aphex Twin, Autechre, Dam-Funk, Michael Jackson, Burial, Talvin Singh and Nitin Sawhney.

7. Vad är det med den här musiken som engagerar dig så mycket?

Även om ljuden kan betraktas som oönskade för andra tycker jag att musiken är ganska meditativ, avslappnande och tröstande särskilt de flesta verk av Autechre.

8. Kan du välja ett kort avsnitt från en av dina egna stycken och beskriver hur du skapade det?

Rickshaw

Verket i sig utvecklas från inspelningar av ljud som improviseras live, sedan redigeras i lager och senare komponeras ihop. Alla ljud kommer från Dirty Electronics Bed of Nails Instrument.

  • Ljuden är live improviserade och inspelade.
  • Inspelningarna kombineras, editras och läggs lager på lager I ett mjukvaruprogram.

9. Vad försökte du förmedla till lyssnaren i detta utdrag?

Det livliga livet och rörelsen på gatorna i Indien; ”Rickshaw” är en resa efter mörkrets inbrott i Mumbai. Kompositionen försöker fånga, lyfta fram och ge dig en indikation om Dushumes upplevelse av en resa i en rickshaw på natten.

10. Om du gav några allmänna råd till någon som började komponera ett verk, vad skulle det då vara? Vad är det viktigaste att komma ihåg när du komponerar?

Jag skulle använda den experimenterande processen, ta reda på vad du gillar och inte gillar och sedan öva, öva, spela in, komponera och slutligen lyssna och reflektera, men mest av allt finna nöje i det och ha kul.

Kom ihåg, ge inte upp!