Intention-Uttryck

Börja att kontrollera och använda ljud för ett syfte.

Vad är en intention?

En intention är en avsiktlig önskan att få något att hända. Det betyder inte att det som föreställs eller önskas faktiskt kommer att hända, men att någon vill att det ska hända.

Intentioner i musik

När vi komponerar med ljud kan vi föreställa oss ett visst ljud eller en struktur. Att kunna föreställa sig vad vi vill skapa är en mycket viktig del av processen, eftersom det ger oss en riktning (utan den kommer vi bara slumpmässigt lägga till ljud).

Omvandla intention till verklighet.

Intentioner är ofta ansvariga för handlingar. Vad vi gör styrs av vad vi vill göra.

När du skapar musik med ljud är det ofta mycket användbart att ha en klar uppfattning om vad du vill göra. När du väl har den här idén är det verkligen viktigt att kunna veta hur du kan omsätta idén till verklighet.

Det finns ingen mening med att kunna föreställa sig det mest fantastiska ljudet om vi inte kan skapa det. Och därför måste vi förstå handlingar.

Omvandla din fantasi till verklighet

Som många fysiklärare säger: ”Varje handling har en lika och motsatt reaktion”.

Det betyder att när vi gör något har det en effekt. Varje ljud som skapas beror på en handling. Något har hänt för att göra det ljudet.

Erfarenhet gör att vi kan koppla vad vi vill göra (intention), med kunskap om hur vi ska göra det (handling).

Det är bara genom övning och år av erfarenhet som vi kan göra denna koppling bättre och bättre. Att kunna förstå hur ljud fungerar ger oss en stor fördel när vi kan föreställa oss och förverkliga vår fantasi.

Men det finns ingen bättre tid att starta denna process för att samla erfarenhet än just här, just nu!

Förvandla handlingar till ljud

Det är ett faktum att kvaliteten på handlingen styr ljudets kvalitet.

Om vi ​​kan förstå hur denna process fungerar (och vilken typ av handlingar som producerar vilken typ av ljud) kan vi skapa en direktkoppling mellan våra föreställda idéer och de handlingar som styr ljudet. Vi kommer att veta hur vi förverkligar våra intentioner.

Aktivitet

Använd följande handlingsord (verb) för att hjälpa dig utföra handlingar som skapar nya ljud.
WORDLE_EXPRESSION

Del 1 – Handlingar

 • Hur är de handlingar du utför, kopplade till ljudets egenskaper?
 • Vad händer med ljuden om du ändrar åtgärden?

Del två – från fantasi till ljud

Föreställ dig ett ljud och räkna sedan ut vilken typ av handlingar du behöver göra för att skapa detta ljud.

Överför dessa instruktioner till en annan person och be dem göra ljudet som du föreställer dig.

 • Hur nära är de?
 • Kan du anpassa dina instruktioner för att hjälpa dem att komma närmare ditt föreställda ljud.
 • Kan du skapa ett ljud som de kan föreställa sig

Du kan skapa dessa ljud genom att använda manipulationerna i Compose with Sounds. Eller genom att utföra dem med din röst eller med instrument i klassrummet.

Kompositionstips

Det är ofta bättre att kunna utföra och skapa exakt de ljud du vill, snarare än att manipulera andra ljud för att göra vad du föreställer dig.

Extra

Se nedan för en fullständig lista med ord:

 • accelerera
 • accentuera
 • ackumulera
 • mjuka upp
 • lufta
 • förstora
 • addera
 • förändra
 • skifta
 • förstärka
 • liva upp
 • stop
 • artikulera
 • dämpa
 • öka
 • sjunka
 • förskjutning
 • dela in i sektioner
 • dela upp
 • deformera
 • växla ned
 • flytta
 • utveckla
 • utvidga
 • förminska
 • vrida ur led
 • förvränga
 • dela in
 • dubblera
 • sprida
 • bryta upp
 • höjning
 • skapa distans
 • lagra
 • matcha
 • trassel
 • berika
 • förtjocka
 • tona ut
 • utrota
 • sträcka ut
 • kväva
 • reparera
 • frysa
 • förstora
 • harmonisera
 • sammanfläta
 • överlagra
 • avbryta
 • baklänges
 • sammanfoga
 • sammanställa
 • jämna ut
 • mixa
 • modellera
 • modulera
 • splitta
 • höja/sänka en oktav
 • sprida ut
 • skapa
 • sakta ned
 • flytta närmre
 • fördubbla
 • reducera
 • repetera
 • release
 • återlansera
 • förstärka
 • vända upp och ned
 • besvara
 • återuppta
 • reproducera
 • delay
 • bibehålla
 • ta bort
 • besvara
 • dra tillbaka
 • avslöja
 • göra rytmisk
 • separera
 • accentuera
 • backa upp
 • lägga in
 • vänta in
 • stampa
 • vända
 • transformera
 • omvandla
 • transponera
 • variera
 • vibrera

________________________________________