Nicola Monopoli: Electroakustisk musik

Namn:  Nicola Monopoli

Var bor du / jobbar: Barletta, Italy

Personlig hemsida: www.myspace.com/nicolamonopoli

Favorittransformationer

– Granulation

 

Varför är dessa manipulationer dina favoriter?

Möjligheten att utveckla ett ljud och skapa ett stycke utifrån ljud med lite variation. Till exempel att ta 10 vokalsamples på 10 sekunder vardera och skapa ett 10 minuters stycke från dem (med många olika ljud). Det är också mycket trevligt att kunna generera ljud som skiljer sig mycket från det samplade ljudet.

1. Hur skulle du beskriva din musik?

Electronic Music, exterimental, upptäcka nya ljud.

 

2. Om du var tvungen att använda genekategorierna för att beskriva din musik, vilka skulle det vara?

Electroacoustic music Electronic Music Live Electronics

 

3. Vilka typer av ljud tycker du om när du komponerar?

Jag använder mycket sång. Men jag gillar också att spela in och sampla många typer av ljud (främst papper, plast, trä etc.).

4. Vad gör dessa ljud till dina favoriter?

Jag gillar verkligen att använda sång. Jag gillar att sampla sång eftersom en röst kan producera en mängd olika ljud (talade ord, ljud, andetag, etc.) och är kanske det mest uttrycksfulla och kommunicerande instrumentet som vi har.

5. Hur börjar eller kommer du på en idé för en komposition? Använder du personligen ett liknande tillvägagångasätt varje gång? Eller är det alltid annorlunda?

Jag har vanligtvis en idé som jag börjar med men tillvägagångssättet kan vara väldigt annorlunda varje gång.

6. Vilka kompositörer /musiker är en inspiration för dig?

Bach, Purcell, Beethoven, Ligeti, Donatoni.

 

7. Vad är det med den här musiken som engagerar dig så mycket?

Det har oändliga möjligheter till uttryck och uppfinning.

8. Kan du välja ett kort avsnitt från en av dina egna stycken och beskriver hur du skapade det?

Sista delen ur The rite of Judgment

Det här avsnittet har skapats endast med rekursiv sampling (granulering) av vokalmaterial, alla …, basar, slagverk, aggressiva ljud, dopplereffekterade sång, etc..

 

9. Vad försökte du förmedla till lyssnaren i detta utdrag?

Ja, jag ville skapa en slags rituell stämning kopplad till en mottagen eller given dom.

10 Om du gav några allmänna råd till någon som började komponera ett verk, vad skulle det då vara? Vad är det viktigaste att komma ihåg när du komponerar?

1.Börja med att tänka på en icke riktigt konkret eller tydlig idé om vad du ska göra (t.ex. vill jag skapa en motstånd mellan två slags material, jag vill skapa ett slagverk etc.)
2. Gör en plan för vad du ska göra.
3. När du börjar komponera måste du anpassa din plan många gånger.
4. Särskilt för elektronisk musik, försök att lyssna på vad du har skapat, försök att förstå vart ljuden går, skapa en ”riktning” i materialen.
5. Tänk på att musik alltid är kommunikation.