Space/Rum

När man arbetar med inspelat ljud blir rum ett kraftfullt element i kompositioner. Både placeringen av ljudet och intrycket av rummet kan vara väldigt viktigt.

Positionering i rum – Att använda Panning

Alla ljud kommer mot oss från en specifik plats, och därför är rum ett av de viktigaste elementen på det sätt vi förstår och relaterar till ljud.

StereoPan

Om vi lyssnar på en naturlig ljudbild kommer vi att höra att många ljud kommer till oss från olika platser, och att när ljud kommer från samma riktning överlappar de varandra och konkurrerar med varandra.

Detta är ett viktigt faktum att komma ihåg när du kombinerar och skapar dina egna stycken med ljud. Panorering är ett mycket enkelt men otroligt kraftfullt verktyg. Det låter dig flytta ljud från varandra, sprida och separera dem.

Varje ljud rör sig bort från mitten. I början överlappar de varandra och det är svårt att höra båda, i slutet är de separata och var och en kan tydligt höras.

Håll ljud separerade, Se till att de rör sig!

Att placera ljud bortsett från varandra kan tillåta varje ljud sitt eget utrymme att existera och genom att flytta ljud dynamiskt (över tid med Automation) kan vi förstärka gester inom ljuden.

Ljudet upprepas, första gången finns det inte någon panorering. Andra gången skjuter panoreras ljudet (via. Automatisering) från vänster till höger när bilen ”passerar”.

PanBadge

Ett exempel på hur panoreringsautomation ser ut i Compose With Sounds.

Rum och untryck av skala – Volumautomatisering

Eftersom rum är väldigt viktig för ljud, kan vi skapa stycken som bara handlar om rum. Vi kan skapa verk som transporterar lyssnaren mellan olika soniska rum.

Vi kan tänka på dessa som liknande perspektivförändringar i film, där kameran zoomar in på en specifik plats eller flyger genom till ett nytt rum. Det är möjligt att ändra objektets relativa skala genom att öka dem i volym och föra dem mot lyssnaren.

Ljudet börjar svagt och placeras något till vänster. Detta ger intrycket av att ljudet är långt borta och på en specifik plats. När volymen ökar är intrycket att ljudet närmar sig.

GainBadge
Ett exempel på hur gainautomatisering ser ut i Compose With Sounds.

Fysiskt rum och distans – Addera reverb

Om vi också lägger till reverb till ljud och automatiserar kontrollerna blir det möjligt för oss att ändra de relativa efterklangsnivåerna och därmed påverka intrycket av rummet.

När ett objekt är långt ifrån oss kommer dess ursprungliga ljud att blandas med den lokala efterklangen.

Men när ett ljud är närmare kommer vi att höra mer av det ursprungliga ljudet som kommer direkt från objektet än efterklangsljudet.

Om vi använder denna idé och använder en hög nivå av reverb, kan vi göra att objekt verkar vara längre bort. ReverbAutomation

 

Minskande Reverb 1

I detta exempel minskar efterklangen gradvis, vilket ökar intrycket av att ljudet närmar sig lyssnaren.

Minskande Reverb 2

I detta exempel minskar efterklanget gradvis, vilket ökar intrycket av att ljudet närmar sig lyssnaren..

Kompositionstips

Alla dessa exempel har använt Automation för att ändra effekterna över tid. Det är ett kraftfullt verktyg som kan förbättra dina stycken kraftigt.

Automatisering kan vara så enkel eller så komplex som du vill.

Ett exempel på mer komplex automatisering.

Försök att applicera automation i ett projekt.