Layers of Sound/Ljudlager

När man lyssnade på fältinspelningar insåg folk snart att djur kommunicerade med varandra med olika tonhöjdsintervall.

Aktivera flash för att se den här flashfilmen

Naturligt frekvensval

Utforska ljudbilden ovan, som har delats upp i separata frekvensband. Rulla musen över varje djur för att höra deras ljud.

Det här är ett naturligt ljudlandskap, där varje varelse kan hittas geenom att de ropar på olika separata band. Djur använder dessa separata band så att de inte avbryts av andra djur. Varje djur ropar inom sin egen nisch.

Fakta

Forskarna som märkte att denna nivågruppering förekommer i naturen gav den namnet ‘Niche Hypothesis’.

Nisch

Ett litet gap.

Hypotes

En teori som bygger på bevis som uppmuntrar vidaretänkande.

Eftersom ljudvågsvibrationer kan störa och övermanna varandra där de överlappar, utvecklades djur för att separera sina samtalsljud i olika frekvensband för att undvika (eller minska) denna överlappning.

Lyssnarutmaning

Hög frekvens

Insekter

Mycket hög frekvens – skapar ofta mycket täta moln med konstant högfrekvensbrus.

Mellanhög frekvens

Grodor

Ganska hög i frekvens – återkommande med en bestämd ton.

Mellanfrekvens

Fåglar

Mellanfrekvens – många förändringar och en tydlig klangfärg.

Låg frekvens

Kor

Lågfrekvent – starkt och kraftfullt ljud.

Samma sak gäller I musik

Denna idé fungerar också inom musik. Orkestrar och popband har utvecklats till att innehålla en rad instrument så att de kan fylla alla olika frekvensband (låg till hög). Där ljud existerar i samma frekvensband har de ofta en annan klangfärg (så att de inte överlappar varandra).

Kompositionstips

Att undvika överlappning kan vara mycket användbart för att bibehålla tydligheten i våra egna kompositioner.

  • Se till att dina ljud inte överlappar för mycket.
  • Om du har ljud i samma frekvensområde, se till att de har olika ljudkvaliteter och kanske panorera isär dem.
  • Använd transponering och filtrering för att flytta ljud till enskilda tonhöjdsintervall.

orchestra_section-02

Ljudbilden av en naturmiljö fungerar som en orkester, där varje varelses röst upptar sin egen plats i ljudbilden beroende på pitchloudnesstimbre, och duration av ljud.

Eftersom fler och fler varelser / instrument strävar efter ett begränsat akustiskt utrymme, blir förmågan att tydligt sticka ut mot resten av ljudbilden ännu viktigare för varje arts överlevnad.

Extra

Ibland ändrar djur sina naturliga ljudmönster för att undvika denna överlappande process beroende på deras miljö. Ett exempel på detta är där fåglar ändrar sina sångmönster i stadens ljudlandskap. Staden är väldigt glammig och bullrig (med ljud över ett brett frekvensområde) och det har visat sig att där det finns många låga frekvenser, anpassar sig vissa fåglar för att sjunga på en högre tonhöjd.

Att ha hela ljudlandskapet i åtanke

Men även om vi kan fokusera på enskilda punkter och händelser i ljudbilden, är det också mycket viktigt att inse hur alla elementen passar ihop och bara blir fullständigt meningsfulla när de alla hörs som en helhet.

Vi kan jämföra detta med att bara lyssna på trummönstret i en poplåt, ignorera alla andra instrument och röster. När vi bara fokuserar på en aspekt, missar vi de många förhållandena mellan ljuden och deras sammanhang.

Fakta

The phrase, “Can’t see the wood for the trees” also demonstrates this same effect.

If you are paying a lot of attention to individual details, you might miss out on the bigger picture.

Thinking about how the different parts of a soundscape fit together can be really useful for us when seeking to understand a soundscape, and can provide inspiration for our own creative practice, where we create musical works (in any genre).

Frasen ”Kan inte se skogen för alla träd” visar också samma effekt.

Om du ägnar stor uppmärksamhet åt enskilda detaljer kan du missa den större bilden.

Att tänka på hur de olika delarna av ett ljudlandskap passar ihop kan vara riktigt användbart för oss när vi försöker förstå ett ljudlandskap och kan ge inspiration till vårt egna kreativa skapande, där vi skapar musikaliska verk (i vilken genre som helst).

Extra

Upptäck fler vilda ljud genom att besöka webbplatsen The Great Animal Orchestra

Ljudinspelningarna är av Bernie Krause, mannen som myntade idén om ”Niche hypothetis”, och webbplatsen är utformad för att fungera i samarbete med en bok med samma namn.

Idéerna till hypotesen och inspelningarna som Bernie Krause har gjort inspirerade också till utvecklingen av The Great Animal Orchestra Symphony.