Resekomposition

Komponera ett musikstycke som tar med lyssnaren på en resa.

Detta behöver inte vara en ”konkret” resa, t.ex. resa från plats A till B när man beskriver specifika händelser på vägen, men kan vara mer abstrakt (till exempel en känslomässig resa som tar människor från att känna sig lyckliga till tråkiga).

Tänk på följande:

  • Föreslår olika musikaliska strukturer olika typer av resor?
  • Hur kan dessa resor varieras?
  • Vilka andra aspekter av en ”resa” föreslås – att du ska gå iväg, komma hem, etc.?

Råd och Tips

Förvara en ”reselogg” där du kan notera dina idéer för kompositionstruktur, ljud, ljudkällor och manipulationer som du kan använda och intrycket du vill göra på lyssnaren.

Du kanske kanske tycker att det är användbart att utveckla ett grafiskt partitur eller ”ljud storyboard”, som kommer att guida din komposition.

Aktivitet

Ljudkortspaket

Klicka på följande bild för att ladda ner paketet med ”Externa” (utomhus) ljudkort och ladda dem i programmet Compose with Sounds.

External Sound card Pack

LADDA UPP

Framför och diskutera dina kompositioner med lärare och kamrater när du fortsätter och ladda upp verket till din profil i slutet.