Soundscape Music/Soundscapemusik (ljudlandskapsmusik)

soundscape-musik är gjord av inspelade ljud från hela världen. Kompositörer kombinerar och manipulerar olika inspelningar i världen för att skapa nya ”soniska miljöer”.

Vad är soundscapemusik?

Stycken av soundscapemusik (eller ”ljudlandskap” för kort) redigeras vanligtvis på något sätt. Ljudlandskapen försöker oftast markera de viktigaste ljuden inom inspelningar och ta lyssnaren med på en resa i ljud.

Fakta

En field recording är gjord från liknande material som ett soundscapestycke, men llämnas ofta oediterat och ’rå’.

Huvudmanipulationer i ljudlandskapskomposition

Editing och manipulation processer i ljudbildsmusiken är ofta subtila, så att lyssnaren tror på de nya soniska miljöerna.

Två av de mest använda teknikerna är:

  • Filtering

och

  • Splicing

 

Vad är filtrering?

Filtrering gör att kompositören kan isolera eller förstärka specifika delar av ljudspektrumet i ljudbilden.

FilterCombi

Filterikonerna i Compose With Sounds

Du kan se filtreringen när den sker i sonogram bilden nedan.

FilterOut

Den orange färgen indikerar ljud, du kan se filtret träda i kraft från vänster till höger. När den orange färgen försvinner lämnas bara ett smalt spektrum av ljud.

Du kan också höra filtret som används. Det fokuserar på en specifik del av ljudbildinspelningen, och markerar endast de specifika fågellätena i förgrunden.

Komposition av betydelse

Ett exempel på ett soundscapestycke som använder filtrering på ett fantastisk sätt är Kits Beach Soundwalk (by Hildegard Westerkamp).

 

Vad är Splicing?

Att skarva är en process för att klippa ljudet, där kompositören väljer de viktigaste delarna av inspelningen och sätter ihop dem.

Splice

Skarvningsverktyget i Compose With Sounds.

Den oklippta orginalinspelningen.

Klafsande längs en lerig stig

 

MudSquelchSplice

Det skarvade ljudet: Klafs, klafs.

Skarvverktyget har använts. Du kan inte längre höra fotspåren, bara det slafsande ljudet från den klibbiga leran.

Komposition av betydelse

Ett bra exempel på soundscapekomposition som använder skarvning är Luc Ferrari’s stycke Presque rien [Almost Nothing] No.1.

Atts kapa soundscapeverk

Soundscapekompositioner utforskar vanligtvis de intressanta och unika ljuden som finns tillgängliga på en viss plats.

Dessa platser behöver inte vara utomhus, som de två exemplen som givits, men kan också vara inomhusljud (tänk till exempel på ljuden i kantinen och skolhallen vid lunchtid).

Lyssna på det här!

Ljudkortspaketet “Kitchen Sounds” ger massor av inspelningar från ljudlandskapet i ett kök.

Storleken på landskapet kan vara riktigt stor (t.ex. ljudet av aktivitet i en hel stad) eller riktigt liten (som ljudaktiviteten i en enda buske).

Huvudtips för atts kapa ett Soundscapestycke

Soundscape-komposition bygger på detaljerat lyssnande och smart redigering.

  • Ofta är det ett spel mellan ljud som är i förgrunden och de som är i bakgrunden.
  • Ljud kan flytta, från att vara i förgrunden till att vara i bakgrunden eller vice versa.
  • Subtil redigering kan förvandla ett ”normalt” ”vardagligt” ljudbild till något mystiskt och underbart. Ljuddesigners i film gör detta ofta för att lägga till historien om filmen och den värld där filmen sker.

Soundscape handlar därför inte bara om att presentera förinspelade ljudlandskap, utan att berätta en historia genom kontroll och manipulation av dessa förinspelade ljudlandskap.

Kompositionstips

Att ha en konstant ström av ljud för att fungera som bakgrund kommer att dölja några av dina redigeringar genom att ge en obruten bakgrund mot vilken andra ljud kan dyka upp och försvinna.

Aktivitet

Experimentera med ljudbildinspelningar och skapa din helt egna ljudbildkomposition i övningskompositionen Sonic Postcard .