Abstrakta ljud

Abstrakta ljud Ljud som vi inte kan koppla till en specifik källa (ljudkälla). När vi hör abstrakta ljud tänker vi vanligtvis på dem som ljuden i sig; vi hör inte…

Fortsätt läsa Abstrakta ljud

Additiv Syntes

Additiv Syntes En process för att skapa ljud där komplexa ljud genereras från kombinationen av enklare element (till exempel sinusvågor). Olika typer av enkla ljud kan kombineras för att skapa…

Fortsätt läsa Additiv Syntes

ADSR

ADSR ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) är en term som används för att beskriva formen på ljud över tid. (se även envelope). Ljud som börjar mycket snabbt (till exempel ett klick)…

Fortsätt läsa ADSR

Akusmatisk

Akusmatisk Detta ord användes först av forntida greker och beskriver en ljudpresentation enbart av ljud (fri från distraherande associeringar till ljudens ljudkällor). Vi lyssnar på ett akusmatiskt sätt när vi…

Fortsätt läsa Akusmatisk

Akustisk Ekologi

Akustisk Ekologi Studier av förhållandet mellan individer (och samhällen) och ljuden i miljön som omger dem. Två olika exempel på ljudmiljöer (ljudlandskap) kan vara urban (en stad) eller lantlig (landsbygden).…

Fortsätt läsa Akustisk Ekologi

Algoritmisk Musik

Algoritmisk Musik Algoritmisk musik innefattar tillämpningen av algoritmer som en del av kompositionsprocessen (en algoritm är en procedur eller formel, t.ex. för att lösa ett problem). Denna term är ett…

Fortsätt läsa Algoritmisk Musik

Amplitud

Amplitud En teknisk term som beskriver ljudstyrka. Ju högre amplitud hos en ljudvåg, desto större ljudstyrka. Amplituden avser mängden förflyttning som ljudvågsvibrationen utövar. Var försiktig med ljud som har en…

Fortsätt läsa Amplitud

Amplitudmodulering

Amplitudmodulering En typ av manipulation där en insignal modulerar amplituden av ett annat ljud. När du är klar i sub-ljudområdet med, till exempel, en LFO (Low Frequency Oscillator) sinusvåg, är…

Fortsätt läsa Amplitudmodulering

Analog

Analog En kontinuerlig signal i tid, som i musik möjliggör kontinuerlig inspelning av ljudsignaler. Före digital teknik var alla system analoga. Även om analoga system möjliggör en trogen, kontinuerlig inspelning…

Fortsätt läsa Analog

Art of Noises

Art of Noises Skrivet av Luigi Russolo, broschyren hävdade att traditionella orkestrar begränsade sig till endast fyra eller fem olika typer av ljud: 1. Instrument spelade med stråke, 2. Knäppinstrument,…

Fortsätt läsa Art of Noises

Automation

Automation Ett verktyg som låter dig ändra ljudets variabla parametrar över tid. Genom att markera automatiseringspunkter är det möjligt att förändra manipulationer (effekter) över tid. Detta gör att kompositören kan…

Fortsätt läsa Automation

Balansera ljud

Balansera ljud Balansering är en term som används för att beskriva hanteringen av ljudnivåer och panorering i en slutmix. Bedriften av en välbalanserad mix kommer att se till att alla…

Fortsätt läsa Balansera ljud

Band-reject Filter

Band-reject Filter Ett band-reject filter tar bort ett (litet) frekvensområde som omger en mittfrekvens. Band-reject filtret låter inte ett visst ljudband passera. Används bäst för att ta bort ljud inom…

Fortsätt läsa Band-reject Filter

Bandpassfilter

Bandpassfilter Ett bandpassfilter släpper bara igenom ett (litet) frekvensområde som omger en mittfrekvens. Bandpassfiltret tillåter bara ett ljudband att passera igenom. Används bäst för att framhäva ljudfrekvenser i ett specifikt…

Fortsätt läsa Bandpassfilter

Beating

Beating Interaktionen mellan två enkla toner, som resulterar i en rytmisk interferensinteraktion mellan dem. Slagfrekvensen motsvarar skillnaden i frekvens mellan de två tonerna. (mindre frekvensskillnad = snabbare slag).  

Fortsätt läsa Beating

Binaural

Binaural Vid en binauralinspelning placeras mikrofonerna i de yttre öronens position, eller i en simulering av detta. Denna mikrofoninställning syftar till att fånga ljud i en naturlig aural 3D (tredimensionell)…

Fortsätt läsa Binaural

Chorus

Chorus Användningen av att addera flera lager på ett eller flera ljud, ofta med mycket små förskjutningar. Effekten leder till att ge intrycket av en dubblering av det ursprungliga ljudet,…

Fortsätt läsa Chorus

Close Your Eyes

This is a simple technique used by some people to help with their listening. How does it work? By closing your eyes you block out any visual distractions. Because you…

Fortsätt läsa Close Your Eyes

Collage

An artwork in which small fragments are cut and pasted together to make a larger final work. In sound-based music this may concern extremely brief elements of sound material up…

Fortsätt läsa Collage

Composite Gesture

A composite gesture consists of a number of gestures combined into one. In this case an accumulation of gestures together form a single gesture. It is is made up of…

Fortsätt läsa Composite Gesture

Computer Music

This term covers a broad range of music created through the use of one or more computers. The computer may work as (assistant) composer, as in Algorithmic music. Alternatively the computer…

Fortsätt läsa Computer Music

Contact Microphone

A simple recording technology that allows sound vibration travelling through solid objects to be detected and recorded. Contact microhpones are made from piezoelectric crystals, which induce an electric current when…

Fortsätt läsa Contact Microphone

Contextual listening

Listening for the purpose of identifying and gaining information about a sound’s source. It is the opposite of Musical Listening. (also known as causal listening). Contextual Listening This is a…

Fortsätt läsa Contextual listening

Controller

A tool that allows a physical control of a certain parameter. These might take the form of a series of faders, potentiometers or a keyboard interface.

Fortsätt läsa Controller

Delay

A process in which a given input signal is looped and repeated, but with some period of time (delay) between the original sound and the repeated sound.  This can be…

Fortsätt läsa Delay

Detached sounds

Detached sounds are separated from one another by slight pauses. In traditional music such sounds are described as staccato (Staccato is the Italian word for detached.)

Fortsätt läsa Detached sounds

Diffusion

The distribution, and relative concentration, of sound through a space. Electroacoustic diffusion refers to the practice of distributing sound throughout a space using multiple loudspeakers, usually with real-time control over…

Fortsätt läsa Diffusion

Digital

The storage format used by computers, where information is broken into individual chunks (packets). Digital is in contrast to Analogue which stores information in continuious streams. Computers store information in binary, using…

Fortsätt läsa Digital

Digital Audio

Computers can’t read continuous signals. Instead they need digits, blocks of information which they can process. Sound wave vibrations in the air are continuous streams of information. Therefore, for computers…

Fortsätt läsa Digital Audio

Distortion

What is Distortion? Distortion is sometimes used deliberately as an effect, but can also be created accidentally within the process of mixing. If a sound wave is so loud that…

Fortsätt läsa Distortion

Editing

The process of selection, cutting, layering and ordering through which elements are combined and polished in the creation of a final work.

Fortsätt läsa Editing

Electric guitar

Guitars had been around for hundreds of years before the first electric guitar was made. The traditional guitar made use of a hollow body which served to amplify the sound…

Fortsätt läsa Electric guitar

Electroacoustic

The process of converting sound wave vibrations into electrical signals, or electrical signals into sound wave vibrations. Microphones convert sound wave vibrations into electrical signals and loudspeakers convert electrical signals…

Fortsätt läsa Electroacoustic

Electroacoustic music

Music in which electronic technology is used to manipulate, eventually generate, explore and combine sounds. Electroacoustic Music Music in which electronic technology, now primarily computer-based, is used to access, generate,…

Fortsätt läsa Electroacoustic music

Electronic Music

Music in which the sound material is not pre-recorded, but instead uniquely generated electronically, through oscillators and noise generators. There are some, particularly in the United States, who use this…

Fortsätt läsa Electronic Music

Electronica

This term is used in two different ways. It is synonymous with certain innovative electronic forms of pop music including so-called Intelligent Dance Music (IDM). Most of this music is…

Fortsätt läsa Electronica

Elektronische Musik

This term is not only the German equivalent of Electronic Music; it was the initial term used from 1949 (originally by Werner Meyer-Eppler) throughout the 1950s for music that was made…

Fortsätt läsa Elektronische Musik

Envelope

The shape of a sound over time. This is a key parameter of sound and by changing the envelope we can radically transform how a something sounds. A more scientific…

Fortsätt läsa Envelope

Environmental sound

Sounds that come from the environment, this term might most often be used to refer to natural sounds (wind rustling through the trees, birds tweeting, waves crashing on a beach,…

Fortsätt läsa Environmental sound

Equalisation

A process by which the various frequency energies of sounds can be balanced, usually using a series of band filters to boost or cut certain portions of the sound. For…

Fortsätt läsa Equalisation

Fade

A change of volume over time, usually moving from or to silence (fade-in or fade-out).

Fortsätt läsa Fade

FFT (Fast Fourier Transform)

A method which allows the visualisation of a sounds energy distribution over time. FFT (or Fast Fourier Transform) is a tool used to represent graphically the spectral constituents of a…

Fortsätt läsa FFT (Fast Fourier Transform)

Field Recording

Recording that takes place outside of controlled studio environments. Field recording allows for the capture of sounds from objects which could never fit within a recording studio or sound stage.…

Fortsätt läsa Field Recording

Filter

A filter changes the frequency makeup of a sound by making parts of it weaker. Filters allow you to focus on parts of a sound that are of interest to…

Fortsätt läsa Filter

Filter Sweep

The combination of Automation and a Filter, creating a dynamic sound gesture. Filter Sweep This is an example of a filter sweep. You can hear the filter changing over time. As the filter…

Fortsätt läsa Filter Sweep

Flanging

An effect that uses very short Delays (in ms) to create a cancellation effect when a delayed copy of a sound is added to the original audio stream. See Phase. Flanging is…

Fortsätt läsa Flanging

FM (Frequency Modulation)

FM (Frequency Modulation) Involves one frequency affecting another. FM can be applied as an effect or used as a form of synthesis (see below). The frequency of an input or…

Fortsätt läsa FM (Frequency Modulation)

Form(s)

The shape and structure of one, or a group of many, sounds. Form might refer to the shape and structure of individual sounds, or of an entire piece. It is…

Fortsätt läsa Form(s)

förstärkning

förstärkning Förstärkningen av signalens amplitud för att öka ljudsignalens upplevda volym och energi. Förstärkare kan vara elektroniska eller akustiska resonatorer (t.ex. en gitarrs ljudbox).  

Fortsätt läsa förstärkning

Frequency

A technical term that describes Pitch. The higher the frequency of a sound the higher it sounds in pitch. Frequency is measured in Hertz (Hz). The number of wave cycles per…

Fortsätt läsa Frequency

Futurists

A group of artists, writers and musicians who felt that traditional music was out of date. They wanted a new style of music for the new technological age in which…

Fortsätt läsa Futurists

Gain

Gain is a measure of how loudly the sound plays back. You can change gain, just like you can turn the volume up or down on your TV or stereo.…

Fortsätt läsa Gain

Gesture

A Gesture is an energy trajectory (pathway), moving from one point to another. They always move forwards and give the impression of passing time (the opposite would be texture, which…

Fortsätt läsa Gesture

Glitch

Glitches are mistakes that come from technology. They might be clicks or pops on a vinyl record or tape, skips on a CD or mistakes in a digital file. Just…

Fortsätt läsa Glitch

Grain

Grains of Sound Imagine the grains of sand on a beach. Each of them is very small, but together they can form sand castles and even mighty sand dunes. Grains…

Fortsätt läsa Grain

Granular Synthesis

A method by which sounds are broken into tiny Grains and then reassembled and reorganised to form other sounds.

Fortsätt läsa Granular Synthesis

Granulation

A process that causes the splitting of an existing sound into numerous small sound grains (fragments) which are then re-assembled in a sound cloud.

Fortsätt läsa Granulation

Graphic Score

A way of notating music and sound visually but without using traditional notation. Traditional notation provides a performer with instructions about the type of sound that they should create. When…

Fortsätt läsa Graphic Score

GRM (Musical Research Group)

The GRM was officially founded in 1958, as a new version of various earlier groups (Studio and Club d’Essai, Groupe de Recherche de Musique Concrète) that all shared the aims…

Fortsätt läsa GRM (Musical Research Group)

Harmonic

A concentration of sound wave energy that relates to a fundamental frequency. A Sine Wave is a simple sound and a concentration of soundwave energy at a single frequency. Harmonic sounds are…

Fortsätt läsa Harmonic

Harmoniser

Harmoniser a manipulation in which several versions of an input sound of identical Duration (in Phase) are created at specifically chosen pitches. This manipulation can be used to create both Harmonic and Inharmonic polyphonic textures. Harmonising is…

Fortsätt läsa Harmoniser

Headphones

A pair of small loudspeakers designed to be worn directly on or in the ears. Because these loudspeakers are so close to your ears you should be especially careful with…

Fortsätt läsa Headphones

Heightened listening

A focused and attentive approach to sounds in which the listener focuses upon the details of sounds, perhaps free from the source bonded associations.

Fortsätt läsa Heightened listening

High-pass filter

A high-pass filter lets the high frequencies through and removes the low. A High Pass filter allows all frequencies higher than its cut off point to pass. Does not allow any…

Fortsätt läsa High-pass filter

Hydrophone

a Microphone technology designed to record sound waves travelling through liquids. Hydrophones, like contact microphones, use piezoelectric crystals to induce an electrical signal. Hydropones get their name from the Greek words for…

Fortsätt läsa Hydrophone

Imprint or sound mark

Sound imprints The sound prints are sounds equivalent to the reference points on a map. They are key sound objects that help us to orient ourselves within a sound landscape. Often the…

Fortsätt läsa Imprint or sound mark

Impulse Click

Impulses are very short sounds which make a click. Their Envelope will dictate how sharp or smooth they sound but they often sound like Noisy clicks. An individual click sound.

Fortsätt läsa Impulse Click

Indeterminacy

To have no defined goal, to leave things open and up to chance. John Cage was a famous proponent of this style of music making.

Fortsätt läsa Indeterminacy

Inharmonic

an inharmonic sound is a complex sound in which the sound energy is not distributed across the spectrum in a mathmatically ordered fashion (sound energy partials are distributed, relative to…

Fortsätt läsa Inharmonic

Installation

The sound installation can be considered the equivalent of a musical sculpture, an auditory experience designed and created generally for an exhibition space of visual arts or for a specific…

Fortsätt läsa Installation

Intention and Reception

an approach to studying music which takes into consideration the interpretations of an audience and questions the role of the composers aims and intentions.

Fortsätt läsa Intention and Reception

Interface

An interface bridges two worlds, allowing physical interaction with computer processes, (in the previous example it bridges the physical world of the performer and the digital world of the computer).

Fortsätt läsa Interface

Keynote Sounds

They form a background for other sounds and define a certain location, place or time. Examples might be the sound of the sea (when you’re near the coast) or the…

Fortsätt läsa Keynote Sounds

Layering

A compositional approach in which different sound textures are placed alongside one another. It allows the listener to compare and contrast one sound texture against another, and for the composer…

Fortsätt läsa Layering

LFO (Low Frequency Oscillator)

A sound wave that has a low frequency (usually below the range of human hearing) but which can be used to manipulate sound within the range of human hearing. LFO’s…

Fortsätt läsa LFO (Low Frequency Oscillator)

Limiter

a manipulation which prevents the amplitude of an audio signal exceeding a chosen dynamic level. This can be useful in reducing dynamic range without causing clipping. These are often used…

Fortsätt läsa Limiter

Listening

Attention focused upon sounds. On this website you will come across a few different types of listening: Contextual Listening, Heightened Listening, Passive Listening and Musical Listening. Pierre Schaeffer was the…

Fortsätt läsa Listening

Live Electronics

live performance with electronic instrument devices that can be controlled in real time. Live electronics performances might involve a fixed (non-real time) element and/or a part for traditional orchestral instruments…

Fortsätt läsa Live Electronics

Loop

To loop a sound is to continuously repeat it. Pierre Schaeffer used looping to draw the listener’s focus away from the source of the sound, and towards the rhythm and…

Fortsätt läsa Loop

Loudness

The relative volume of a sound, ranging from loud to quiet. Loudness can be scientifically defined in terms of amplitude, BUT it is in fact a relative property of sound.…

Fortsätt läsa Loudness

Loudspeaker

A loudspeaker is a device designed to reproduce sounds. It takes an electrical signal and coverts it in to sound wave vibrations in the air. The loudspeaker does this through…

Fortsätt läsa Loudspeaker

Loudspeaker Orchestra

a tool for presenting electroacoustic music that is composed within the studio. Loudspeakers take the place of musicians upon the stage and around the auditorium, with the performer/composer sat at…

Fortsätt läsa Loudspeaker Orchestra

Low-pass Filter

A low-pass filter lets the bass tones through (the low frequencies) and removes the treble (high frequencies). The separation between low and high frequencies is called the cut-off frequency. If…

Fortsätt läsa Low-pass Filter

lowercase sound

a style of music and sound works that focus upon quiet, small, or commonly ‘overlooked’ sounds. Lowercase artists are most interested in listening as a creative act, and seek to…

Fortsätt läsa lowercase sound

Luigi Russolo

He was a member of a group of Italian artists call the ‘Futurists’. They wanted to inspire people to make music that reflected the new industrial world of big ships,…

Fortsätt läsa Luigi Russolo

Manipulation (effect)

A process by which sounds are changed or transformed. There are many manipulations available within the CwS software. Manipulations are sometimes referred to as ‘effects’.

Fortsätt läsa Manipulation (effect)

Mapping

this term refers to the linking of variables. For example, the linking of a MIDI control Interface to control parameters within the programme. OR in synthesis the linking of note velocity with…

Fortsätt läsa Mapping

Microphone

Microphones are used to capture sounds. They detect vibrations in the air caused by sound waves and convert these into electrical signals, These electrical signals are then passed on to…

Fortsätt läsa Microphone

Microsound

A microsound is a sound that is too short to be heard on its own. It can last up to ca. 1/10 of a second. Microsounds, when heard together, can…

Fortsätt läsa Microsound

MIDI

a language of instruction information, designed to allow pieces of musical equipment to communicate with one another. MIDI information is information about action to be taken (for example the instruction…

Fortsätt läsa MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

A language of instruction information, designed to allow pieces of musical equipment to communicate with one another. MIDI information might be considered as similar to written notation, it is information…

Fortsätt läsa MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Millisecond (ms)

A unit of time that is equivalent to 1/1000 th of a second (in the same way that 1p is 1/100th of £1). This means that there are 1000 milliseconds…

Fortsätt läsa Millisecond (ms)

Mimesis

A Greek word referring to the imitation of nature or culture. Often used as a term to describe recognisibility, it is the opposite of abstract (Abstract Sounds). A mimetic sound,…

Fortsätt läsa Mimesis