Abstrakta ljud

Abstrakta ljud

Ljud som vi inte kan koppla till en specifik källa (ljudkälla). När vi hör abstrakta ljud tänker vi vanligtvis på dem som ljuden i sig; vi hör inte ljudkällan som orsakade ljudet.