ADSR

ADSR

ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) är en term som används för att beskriva formen på ljud över tid. (se även envelope).

ADSR

  • Ljud som börjar mycket snabbt (till exempel ett klick) kan beskrivas som att de har en snabb attack. Ljud som börjar mer gradvis kan beskrivas som att ha en långsam attack (till exempel: ljudet från en bil). Att ta bort attacken av ett ljud kan påverka vad vi hör (klockexempel).
  • Decay beskriver tiden det tar för ett ljuds attack att sjunka i ljudnivå och nå en stadig sustain.
  • Sustain innebär hur lång tid ett ljud fortsätter att vibrera och klinga. Ett klick har en mycket kort sustain, medan en klocka ofta har en lång sustain. Denna del av ett ljud kan isoleras och loopas för att förlänga ljud eller för att skapa nya ljud.
  • Release innebär den tid det tar för ljudet att klinga ut

Att påverka envelopen på ett ljud kan kraftigt förändra ett ljuds egenskaper. När ljud omvänds så vänds också envelopen, och det är ofta detta som leder till den största skillnaden i ljudkvalitet (ljudexempel).

När man skapar nya ljud på en synthesizer är det ofta möjligt att kontrollera formen på ADSR envelopen, och när man komponerar med inspelade ljud är det ofta mycket användbart att föreställa sig ADSR enveloperna. Att kombinera ljud med liknande envelopformer kan hjälpa till att förena ljuden (ljudexempel), medan kontrasterande ljud som har mycket olika ADSR enveloper kan skapa rika texturer.