Akusmatisk

Akusmatisk

Detta ord användes först av forntida greker och beskriver en ljudpresentation enbart av ljud (fri från distraherande associeringar till ljudens ljudkällor). Vi lyssnar på ett akusmatiskt sätt när vi lyssnar på musik i radio eller via en mp3-spelare.

Termen akusmatisk sägs komma från den antika grekiska filosofen Pythagoras, som enligt berättelsen erbjöd föreläsningar för sina följare bakom en gardin. Pythagoras hävdade att hans anhängare skulle lyssna mer uppmärksamt till ljuden från hans röst om de inte kunde se honom (se även förhöjt lyssnande). Följeslagarna kunde inte se det de hörde och fick föreställa sig de osynliga visuella elementen i det de hörde. Akusmatisk musik presenterar ljud utan visuella element, för att uppmuntra ett förhöjt lyssnande och fokusera uppmärksamheten på själva ljudets abstrakta egenskaper.