Akustisk Ekologi

Akustisk Ekologi

Studier av förhållandet mellan individer (och samhällen) och ljuden i miljön som omger dem. Två olika exempel på ljudmiljöer (ljudlandskap) kan vara urban (en stad) eller lantlig (landsbygden). Människor som arbetar inom akustisk ekologi är mycket intresserade av hur ljuden från staden och föremål skapade av människan, påverkar beteendet hos de människor som bor i en så upptagen och högljudd miljö.

De som arbetar inom akustisk ekologi är också intresserade av att bevara naturens ljudlandskap och naturliga ljudmiljöer innan människans aktivitet förstör dem.

Studien av effekterna av den akustiska miljön, eller ljudbilden, på de fysiska responserna eller beteendeegenskaperna hos de som bor i den. Dess särskilda mål är att uppmärksamma obalanser som kan ha ohälsosamma effekter. [EARS, Truax 1999].