Amplitud

Amplitud

En teknisk term som beskriver ljudstyrka. Ju högre amplitud hos en ljudvåg, desto större ljudstyrka.

Amplituden avser mängden förflyttning som ljudvågsvibrationen utövar. Var försiktig med ljud som har en hög amplitud, höga ljud kan skada dina öron PERMANENT!