Amplitudmodulering

Amplitudmodulering

En typ av manipulation där en insignal modulerar amplituden av ett annat ljud. När du är klar i sub-ljudområdet med, till exempel, en LFO (Low Frequency Oscillator) sinusvåg, är resultatet ett tremolo. När det utförs vid högre frekvenser kommer mer komplexa ljud att resultera.

HighAmpModBadge

LowAmpModBadge

AM