Analog

Analog

En kontinuerlig signal i tid, som i musik möjliggör kontinuerlig inspelning av ljudsignaler.

Före digital teknik var alla system analoga. Även om analoga system möjliggör en trogen, kontinuerlig inspelning av ljud lider de ofta av brus. Brus adderas för varje nytt steg som introduceras i en analog signalkedja och med tid försämras då signalen.