Automation

Automation

Ett verktyg som låter dig ändra ljudets variabla parametrar över tid.

Automation

Genom att markera automatiseringspunkter är det möjligt att förändra manipulationer (effekter) över tid. Detta gör att kompositören kan skapa förändrade processer och att få ljud att utvecklas gradvis.

Automation kan ofta tillämpas på valfri parameter i en manipulation. Det används kanske oftast för att ändra ljudets upplevda volym (via Gain-automatisering) eller för att kontrollera panorering av ljud.