Balansera ljud

Balansera ljud

Balansering är en term som används för att beskriva hanteringen av ljudnivåer och panorering i en slutmix. Bedriften av en välbalanserad mix kommer att se till att alla ljud passar ihop, att inget ljud är så lågt att det inte kan höras, och att inget ljud är för starkt och överröstar de andra. Balansering kommer att säkerställa att det slutgiltiga stycket inte vägs alltför mycket till vänster eller höger (i stereo), och att ljud sprids jämnt genom stereoutrymmet.