Band-reject Filter

Band-reject Filter

Ett band-reject filter tar bort ett (litet) frekvensområde som omger en mittfrekvens. Band-reject filtret låter inte ett visst ljudband passera. Används bäst för att ta bort ljud inom ett specifikt frekvensområde.

BandRejectFilterBadge