Bandpassfilter

Bandpassfilter

Ett bandpassfilter släpper bara igenom ett (litet) frekvensområde som omger en mittfrekvens. Bandpassfiltret tillåter bara ett ljudband att passera igenom. Används bäst för att framhäva ljudfrekvenser i ett specifikt område. Filtrets kvalitet påverkar dess bredd.

BandPassFilterBadge