Beating

Beating

Interaktionen mellan två enkla toner, som resulterar i en rytmisk interferensinteraktion mellan dem. Slagfrekvensen motsvarar skillnaden i frekvens mellan de två tonerna. (mindre frekvensskillnad = snabbare slag).