förstärkning

förstärkning

Förstärkningen av signalens amplitud för att öka ljudsignalens upplevda volym och energi. Förstärkare kan vara elektroniska eller akustiska resonatorer (t.ex. en gitarrs ljudbox).