Abstrakta ljud

Abstrakta ljud Ljud som vi inte kan koppla till en specifik källa (ljudkälla). När vi hör abstrakta ljud tänker vi vanligtvis på dem som ljuden i sig; vi hör inte…

Fortsätt läsa Abstrakta ljud

Additiv Syntes

Additiv Syntes En process för att skapa ljud där komplexa ljud genereras från kombinationen av enklare element (till exempel sinusvågor). Olika typer av enkla ljud kan kombineras för att skapa…

Fortsätt läsa Additiv Syntes

ADSR

ADSR ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) är en term som används för att beskriva formen på ljud över tid. (se även envelope). Ljud som börjar mycket snabbt (till exempel ett klick)…

Fortsätt läsa ADSR

Akusmatisk

Akusmatisk Detta ord användes först av forntida greker och beskriver en ljudpresentation enbart av ljud (fri från distraherande associeringar till ljudens ljudkällor). Vi lyssnar på ett akusmatiskt sätt när vi…

Fortsätt läsa Akusmatisk

Akustisk Ekologi

Akustisk Ekologi Studier av förhållandet mellan individer (och samhällen) och ljuden i miljön som omger dem. Två olika exempel på ljudmiljöer (ljudlandskap) kan vara urban (en stad) eller lantlig (landsbygden).…

Fortsätt läsa Akustisk Ekologi

Algoritmisk Musik

Algoritmisk Musik Algoritmisk musik innefattar tillämpningen av algoritmer som en del av kompositionsprocessen (en algoritm är en procedur eller formel, t.ex. för att lösa ett problem). Denna term är ett…

Fortsätt läsa Algoritmisk Musik

Amplitud

Amplitud En teknisk term som beskriver ljudstyrka. Ju högre amplitud hos en ljudvåg, desto större ljudstyrka. Amplituden avser mängden förflyttning som ljudvågsvibrationen utövar. Var försiktig med ljud som har en…

Fortsätt läsa Amplitud

Amplitudmodulering

Amplitudmodulering En typ av manipulation där en insignal modulerar amplituden av ett annat ljud. När du är klar i sub-ljudområdet med, till exempel, en LFO (Low Frequency Oscillator) sinusvåg, är…

Fortsätt läsa Amplitudmodulering

Analog

Analog En kontinuerlig signal i tid, som i musik möjliggör kontinuerlig inspelning av ljudsignaler. Före digital teknik var alla system analoga. Även om analoga system möjliggör en trogen, kontinuerlig inspelning…

Fortsätt läsa Analog

Art of Noises

Art of Noises Skrivet av Luigi Russolo, broschyren hävdade att traditionella orkestrar begränsade sig till endast fyra eller fem olika typer av ljud: 1. Instrument spelade med stråke, 2. Knäppinstrument,…

Fortsätt läsa Art of Noises

Automation

Automation Ett verktyg som låter dig ändra ljudets variabla parametrar över tid. Genom att markera automatiseringspunkter är det möjligt att förändra manipulationer (effekter) över tid. Detta gör att kompositören kan…

Fortsätt läsa Automation