Akusmatisk

Akusmatisk Detta ord användes först av forntida greker och beskriver en ljudpresentation enbart av ljud (fri från distraherande associeringar till ljudens ljudkällor). Vi lyssnar på ett akusmatiskt sätt när vi…

Fortsätt läsaAkusmatisk

Akustisk Ekologi

Akustisk Ekologi Studier av förhållandet mellan individer (och samhällen) och ljuden i miljön som omger dem. Två olika exempel på ljudmiljöer (ljudlandskap) kan vara urban (en stad) eller lantlig (landsbygden).…

Fortsätt läsaAkustisk Ekologi