Om projektet

Compose with Sounds var ursprungligen ett EU-kulturprogram, finansierat för programvaruutvecklingsprojekt (2011-13) initierat av Music, Technology and Innovation Research Center vid De Montfort University (UK). Det involverade partners i Frankrike, Tyskland och Norge samt associerade partners i Grekland och Portugal.

Målet med projektet var att sänka tröskeln för unga kompositörer som vill utforska ljudbaserad musik och musikkomposition och att ge skolor och individer ett pedagogiskt verktyg som uppmuntrar kreativitet, tvärkulturell dialog och utbyte av idéer och resultat .

Programvaran konstruerades, workshops hölls vid ett antal skolor i alla deltagande länder och konserter presenterade i alla sex länder. Erfarenheterna dokumenterades och fördes tillbaka till utvecklingen av programvaran och undervisningsmetoderna. För att säkerställa en koppling till professionella samanhang arbetade kompositörer tillsammans med elever vilket resulterade i skapandet av ett betydande antal verk som presenterades på konserter över hela Europa och bildade ett av de viktigaste projektresultaten. Dessa verk kan hittas here. Länkarna mellan projektpartnerna stärktes genom utbyte av idéer och metoder som utvecklades och utvidgades i projektet.

Programvaran och tillhörande instruktionstekster och videor är länkade till den pedagogiska ElectroAcoustic Resource Site (EARS 2) vid De Montfort University, som erbjuder support och underhåll till alla användare som vill utforska detta spännande område.

Projektet Composing with Sounds och arbetet som har ägt rum efteråt har lett till ett antal kompositioner, en dubbel CD och publikationer, några lagrade på denna webbplats, vissa tillgängliga i skrift och online. Se sidan EU Project Compositions för att lyssna på alla kompositioner som skapades i projektet Komponera med ljud.

Under 2013 påbörjades EU-kulturprogrammet ”gränssnitt” -projekt där utvecklingen av andra fas inleddes. Det handlade om att uppdatera Compose with Sounds, lägga till en ny hjälpfunktion, lägga till ett visuellt lager där användare kan lägga till ljud till ett antal stillbilder eller till en video och slutligen utvecklades en ’Live’ version, kallad Compose with Sounds Live. Detta kommer att införas våren 2020.